U SINERGIJI GRAĐANA I OPŠTINSKIH VLASTI DO UNAPREĐENJA KVALITETE ŽIVOTA U FOČI

U organizaciji Centara civilnih inicijativa u Foči je održan okrugli stol sa predstavnicima lokalnih organizacija civilnog društva i

U organizaciji Centara civilnih inicijativa u Foči je održan okrugli stol sa predstavnicima lokalnih organizacija civilnog društva i predstavnika organa lokalne samouprave na čelu sa načelnikom opštine Foča. Prisutni su diskutovali na temu potencijalnog uticaja hidrocentrala i divljih deponija na životnu sredinu u opštini Foča.

Predstavnici Turističke zajednice kao i aktivisti iz opštine Foča su iznijeli problematiku izgradnje mini hidrocentrala, sa posebnim akcentom na izgradnju mini hidrocentrala na rijeci Bjelavi kao i na izgradnju više mini hidrocentrala na rijekama na području Miljevine kao i na sve češću pojavu divljih deponija te njihov uticaj na životnu sredinu odnosno okoliš.

Sa druge strane, načelnik opštine Foča kao i predstavnici nadležnih opštinskih organa su izrazili spremnost na rješavanje ovih pitanja u saradnji sa građanima te ponudili dostupnost svih svojih resursa kako bi se ove planirane aktivnosti realizovale na dobrobit svih građana Foče. Načelnik opštine je naglasio da će pitanja mini hidrocentrala i divljih deponija na području opštine Foča u što skorijem periodu biti predmet razmatranja nadležnih opštinskih odjeljenja te Skupštine opštine Foča.

Istaknuto je da je infrastruktura jedno od najvažnijih pitanja u kontekstu razvoja lokalne zajednice kako u turističkom segmentu tako i unapređenju kvalitete života građana. Također, iskazana je spremnost i građana i lokalne samouprave za pronalazak najkvalitetnih rješenja u kontekstu i ekonomske održivosti i napretka opštine Foča, ali i ispunjavanja neophodnih ekoloških minimuma, što bi u konačnici rezultiralo kvalitetnijim životnim standardom u ovoj opštini.

Predstavnici udruženja građana su iskazali zadovoljstvo trenutnim angažmanom lokalne uprave te nadu da će se u narednom periodu, u saradnji sa njima, posvetiti hitnom rješavanju ovih problema i da će to dovesti do iskorištavanja svih turističkih potencijala koje ova opština može ponuditi.

U skladu sa diskusijom, izneseni argumenti i doneseni zaključci će biti inkorporirani u građansku inicijativu koja će u narednom periodu biti upućena nadležnima opštinskim organima.