U kojim lokalnim zajednicama u BiH postoje javni prostori dostupni OCD?

U Bosni i Hercegovini dobar dio organizacija civilnog društva ne može sebi finansijski obezbijediti adekvatan prostor za rad,

U Bosni i Hercegovini dobar dio organizacija civilnog društva ne može sebi finansijski obezbijediti adekvatan prostor za rad, dok druge plaćaju visoke mjesečne kirije za iznajmljivanje privatnih prostora.

Iz tog razloga Resursni centar je istražio koliko je trenutno na raspolaganju javnih prostora u vlasništvu opštine, a koji broj njih je prazno, te koliko organizacija civilnog društva/udruženja građana trenutno koristi javne opštinske prostore.

U najpovoljnijem položaju su ona udruženja građana koja su besplatno ili po vrlo povoljnim uslovima dobili od opština/gradova javne prostore na korištenje.

Razni su primjeri iz zemalja okruženja i Evrope (Pule, Rijeka, Užica, Zagreba, Berlina, Lisabona i drugih gradova) koji pokazuju kako su lokalne vlasti omogućile organizacijama civilnog društva, aktivistima, kulturnim radnicima, socijalnim preduzetnicima, građanima i građankama da koriste javne prostore (u vlasništvu opštine/grada), da ih „ožive“, i da u njima rade i stvaraju – besplatno ili uz minimalne naknade.

Zbog toga je bilo logično bilo da se na početku zapitamo „da li opštinske/gradske vlasti u BiH vode evidenciju svih javnih prostora kojima raspolažu i da li je ta lista dostupna javnosti (OCD) putem web sajta opštine“.

Na osnovu podataka do kojih smo došli 77% opština u BiH ima potpunu ili djelimičnu evidenciju javnih prostora koji su na raspolaganju lokalnoj vlasti, a među tim prostorima su i oni koje opštine/gradovi već daju u zakup ili besplatno organizacijama civilnog društva, kao i oni koji su još uvijek prazni.

Istovremeno, čak 64% opština nema praksu da spisak tih prostora učini javnim kako bi OCD i drugim zainteresovanim stranama bio olakšan uvid koji su to prostori i koji od njih su uslovni za rad, odnosno prazni.

Istovremeno imamo primjera da opštine nemaju javnih prostora u svom vlasništvu izuzev upravne zgrade opštine (Vitez), ili recimo zgrade osnovne škole (Dobretić).

Ipak, začuđujuće je veliki procenat i opština u kojima nadležne opštinske službe ne raspolažu evidencijom javnih prostora u vlasništvu lokalne zajednice.

Opširnije o ovoj, ali i drugim temama, čitajte u našoj analizi “Transparentnost i prakse lokalnih vlasti pri dodjeli javnih prostora, finasiranju i drugim oblicima saradnje sa OCD” koja se nalazi na OVOM linku.

Pin It