U Gornjem Vakufu-Uskoplju predstavljeno istraživanje o “Zadovoljstvu građana kvalitetom života u općini Gornji Vakuf-Uskoplje“ 

Provedeno istraživanje, koje je urađeno tokom 2020. godine u okviru projekta „Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitet života

Provedeno istraživanje, koje je urađeno tokom 2020. godine u okviru projekta „Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitet života građana/ki”, je pokazalo da najveći uticaj na objektivni kvalitet života koji za opštinu Gornji Vakuf-Uskoplje iznosi 6,7 od maskimalnih 10, imaju: infrastruktura, lokalna uprava, aktivnosti lokalne uprave na zaštiti životne sredine, kultura, sport i tehnologija.

Medju dominantnim indikatorima, najlošije su ocjenjeni lokalna uprava sa 4,3 , gdje je posmatran kvalitet usluga opštinskih funkcija, postojanje neformalnih oblika plaćanja, te da li lokalna uprava u dovoljnoj mjeri obezbjeđuje osnovne potrebe i prava građana.

Zatim aktivnost lokalne uprave na zaštiti životne sredine sa 5,4 i kultura sa 4,5 i tu je posmatrano zadovoljstvo sa ponuđenim kulturnim sadržajem i posjete institucijama kulture. To su jedine obasti čije se vrijednosti indeksa kreću oko 5, od maksimalnih 10.

S druge strane, indeks sreće i indeks zadovoljstva sopstevnim životom, one oblasti na koje građani najviše sami utiču ocjenjeni su sa visokih 8,6 odnosno 7,7.

Dodatno, prema mišljenju građana, najvažnija tri pitanja kojima bi trebalo Općina da dâ prioritet su: projekti podsticanja zapošljavanja, razvoj kulture i povećanje kulturnih sadržaja, unaprijedjenje zdravstvene zaštite.

Osim toga, kao bitna pitanja u općini, građani ističu i: unapređenje javnog prevoza, unapređenje spocijalne zaštite, unapređenje komunalne infrastrukture, podsticaj privrednog razvoja.

Nalazi provedenog istraživanja biće predstavljeni i putem „Forum kandidata“, na kojem se očekuje učešće svih kandidata za načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje, nakon čega bi kandidatati dobili priliku da odgovore kako da unaprijede stanje u oblastima koje su kroz navedeno istraživanje, ali i od strane građana identifikovane kao prioritetne.

Pin It