Strategija omladinske politike općine Zavidovići za period 2018.-2023.

Općina Zavidovići je donijela „Strategiju omladinske politike općine Zavidovići za period 2018.-2023.g.“ koja predstavlja sveukupne mjere i aktivnosti

Općina Zavidovići je donijela „Strategiju omladinske politike općine Zavidovići za period 2018.-2023.g.“ koja predstavlja sveukupne mjere i aktivnosti državnih organa, institucija i organizacija koje su usmjerene na unaprijeđenje položaja i životnih prilika mladih, a u odnosu na potreba mladih.

Link dokumenta: http://www.zavidovici.ba/wp-content/uploads/2020/06/slu%C5%BEbeni-glasnik-48-117.pdf . Izvještaj o implementaciji Strategije nije  javno dostupan.

Pin It