SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK SE POZIVA NA POŠTIVANJE VLASTITIH PROPISA I UNAPREĐENJU KVALITETA ŽIVOTA GRAĐANA I GRAĐANKI

Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada lokalne vlasti u opštini Ugljevik, u

Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada lokalne vlasti u opštini Ugljevik, u periodu 01.01. – 30.06.2021. Utvrđeno je da je Skupština Opštine Ugljevik nije konstituisana u za to propisanom roku, tačnije nije formirana u roku od 30 dana nakon potvrđenih izbornih rezultata kao što to nalaže Poslovnik SO. Konstitutivna sjednica Skupštine Opštine Ugljevik održana je 28.01.2021. godine, a CIK BiH je rezultate izbora potvrdio i objavio 15.12.2020. godine. Osam političkih partija voljom građana učestvuje u Skupštini Opštine Ugljevik – neke od njih su povećale, odnosno smanjile broj mandata. Dodatno je istaknuto da od 23 člana/ice Skupštine Opštine Ugljevik samo su 1 pripadnica ženskog pola.

Na osnovu polugodišnjeg monitoringa rada lokalne vlasti ustanovljeno je da je načelnik Opštine Ugljevik Vasilije Perić preuzeo mandat bez predstavljenog ekspozea javnosti. Iako ekspoze ne predstavlja zakonsku obavezu, statutarnu ili poslovničku, zbog visokog stepena odgovornosti koja podrazumijeva funkcija Načelnika, isti je potrebno predstaviti javnosti,  kako bi se upoznali sa pravcima djelovanja i ciljevima u predstojećem četverogodišnjem mandatu novoizabranog načelnika.

Osim toga, rezultati monitoringa su pokazali da Program rada Skupštine Opštine nije usvojen u poslovnikom predviđenom roku. Naime, Program rada Skupštine za 2021. godinu, koji je, po pravilu, trebao biti usvojen do kraja prošle godine, usvojen je 02.03.2021. g. na redovnoj sjednici SO. Određeno opravdanje predstavlja pomjeranje lokalnih izbora 2020. godine što je pomjerilo dinamiku usvajanja akata. Program rada Skupštine Opštine Ugljevik sadrži opšti dio, tematski dio (46 mjera) i normativni dio (38 mjera). Dodatno, zbog pomjeranja lokalnih izbora Budžet Opštine Ugljevik nije usvojen u za to propisanom roku, već je na vanrednoj sjednici Skupštine opštine Ugljevik koja je održana 28.01.2021. godine usvojen nacrt  Plana Budžeta Opštine Ugljevik za 2021. godinu, a Plan budžeta usvojen je na drugoj redovnoj sjednici SO koja je održana 02.03.2021. Plan budžeta za 2020. godinu ukupno je iznosio 15.685.000 KM, a plan za ovu, 2021. godinu iznosi 14.852.613 KM što je manje za 832.387 KM u odnosu na prošlu godinu.

Polugodišnjim monitoringom je utvrđeno da izbori za Savjete mjesnih zajednica u Opštini Ugljevik nisu održani u posmatranom periodu iako izborni zakon predviđa održavanje ovih izbora u roku od tri mjeseca od konstituisanja lokalnih organa vlasti, već su zbog preporuke Republičke izborne komisije tj. opasnosti od pandemije virusa Corona odloženi za septembar mjesec 2021. godine.

Dodatno, u dosadašnjem radu SO nije bilo značajnijih pomaka za unapređenje kvaliteta života građana i građanki. Identifikacija mjera razmatranih i usvojenih na sjednicama, a koje mogu biti od koristi za građane lokalne zajednice, te unaprijediti kvalitetu života, od ključnog je značaja. Većina mjera koje su razmatrane na Skupštini Opštine su bile formiranje komisija, izvještaji o radu javnih ustanova i preduzeća, protokolarne mjere i drugo. Ono što je pozitivno je pokretanje procedure od strane Opštinske uprave za kreiranje nove Omladinske politike, uz uključivanje predstavnika mladih i omladinskih udruženja u navedeni proces, čime se može značajno unaprijediti položaj mladih u Ugljeviku.

Krajnje, može se reći da je u posmatranom periodu održano manje sjednica SO nego u periodu nakon konstituisanja SO prije 4 godine. Takođe, održano je nešto manje sjednica SO u odnosu na većinu drugih opština/gradova koje su praćene kroz Projekat.  Održano je ukupno 3 redovne, 2 vanredne, te jedna  konstitutivna sjednica, dakle ukupno 6 sjednica SO.

Pohvalno je da postoji pozitivna praksa da se službeni bilteni sa relevantnim informacijama sa sjednica objavljuju na web stranici Skupštine opštine Ugljevik.

Centri civilnih inicijativa su uputile institucijama opštine Ugljevik preporuke za unapređenje njihovog rada u narednom periodu: uspostavljanje kontinuiteta i dobre prakse planiranja i usvajanja Programa rada i Budžeta na vrijeme i u skladu sa rokovima, te uz značajnije uključivanje javnosti i zainteresovanih građana i udruženja; provođenje izbora za rukovodstva 24 ugljevičke mjesne zajednice transparentno i demokratski u skladu sa zakonskim propisima, te poštivanje predviđenih rokova u narednom periodu; provođenje procedure za kreiranje nove Omladinske politike, uz uključivanje predstavnika mladih i omladinskih udruženja kao i usvajanje ovog važnog akta koji može značajno unaprijediti položaj omladinske populacije u Ugljeviku; izrada i usvajanje novog najvažnijeg strateškog dokumenta Opštine – petogodišnju stategiju razvoja opštine, s obzirom da je prethodna formalno istekla zaključno sa 2019. godinom te, krajnje, razmatranje potreba lokalnog stanovništva, odnosno mjera koje bi dovele do unapređenja kvalitete života.

Kompletan izvještaj monitoringa rada lokalne vlasti opštine Ugljevik možete pronaći na linku.