SKUPŠTINA OPŠTINE TESLIĆ TREBA DA RAZMATRA MJERE OD SUŠTINSKOG ZNAČAJA ZA GRAĐANE, ALI I DA POŠTUJE VLASTITE PROPISE

Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada Skupštine Opštine Teslić, u periodu 01.01.

Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada Skupštine Opštine Teslić, u periodu 01.01. – 30.06.2021. Ustanovljeno je da je Skupština opštine Teslić konstituisana 15.01.2021.g., što je u skladu sa rokovima koje propisuje Poslovnik o radu Skupštine ( Član. 6 .- Službeni glasnik opštine Teslić  broj 4/17), najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja nadležnog organa za sprovođenje izbora.

U odnosu na prošli mandat (2016.-2020.) vodeće političke partije SDS i SNSD  su povećale broj odbornika , SDS za 1, a SNSD za 2 odbornika, tako da u ovom mandatu SDS ima 10 odbornika , a SNSD 9 odbornika. Treća partija po broju mandata je SPS sa četiri odbornika, ukupno SO ima 29 odbornika.

Na osnovu polugodišnjeg monitoringa rada lokalne vlasti u Tesliću ustanovljeno je da je novoizabrani načelnik   dr Milan Milićević, preuzeo mandat bez predstavljenog ekspozea javnosti. Iako ekspoze ne predstavlja zakonsku obavezu, statutarnu ili poslovničku, zbog visokog stepena odgovornosti kojeg podrazumijeva funkcija načelnika, isti je potrebno predstaviti javnosti, građanima, kako bi se upoznali sa pravcima djelovanja i ciljevima u predstojećem mandatu novoizabranog načelnika.

Rezultati monitoringa su pokazali da kontinuitet nepoštivanja propisanih obaveza u lokalnim parlamentima širom Bosne i Hercegovine postaje pravilo, a ne izuzetak. Program rada Skupštine Opštine za 2021. godinu, koji je trebao biti usvojen do kraja decembra 2020. godine, je razmatran i usvojen na trećoj redovnoj sjednici održanoj 25.02.2021 godine. Članom 109. Poslovnika o radu Skupštine propisan je rok za donošenje Programa rada Skupštine, a to je najkasnije do kraja tekuće godine za narednu.

Godišnji Plan rada načelnika nije razmatran u ovom periodu izvještavanja. Posljednji javno dostupni godišnji Plan rada načelnika objavljen je 2020, kao i Izvještaj o radu načelnika i opštinske uprave za 2019.godinu. Članom 67. Statuta Opštine  propisano je da načelnik donosi godišnji plan rada kao i da podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu Opštinske uprave.

Kako bi se uopšte provodila utvrđena politika opštine, te realizovale aktivnosti koje bi poboljšale kvalitet života građana, potrebno je kvalitetno isplanirati i usvojiti možda i najvažniji dokument – budžet.

Budžet Opštine usvojen je 25.02.2021. godine, na trećoj redovnoj  sjednici, čime je prekršen član 28. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske[1]. Usvajanje budžeta je prošlo svu proceduru, Nacrt Budžeta je usvojen na drugoj redovnoj sjednici održanoj 28.01.2021. g.

Budžet za 2021.godinu je usvojen u iznosu od 21.340.000 KM, što je uvećanje u odnosu na prošlogodišnji za 2.340.000 KM. Od indirektnih poreza planirano je 10.500,000 KM,dok su planirani ukupni poreski prihodi nešto manji od 12 miliona KM. Rashodi za lična primanja su povećana za oko 500.000 KM.

U odnosu na rashode iz 2020. kapitalni rashodi i pomoći su povećani za oko 2,4 miliona KM i sada iznose 5,6 miliona KM. U ovoj godini planirani zajmovi od banaka iznose 2,8 miliona KM, dok u 2020.godini zajmova nije bilo.

Identifikacija mjera razmatranih i usvojenih na sjednicama, a koje mogu biti od koristi za građane lokalne zajednice, te unaprijediti kvalitet života, od ključnog je značaja. Naime, na do sada održanim zasjedanjima nismo mogli identifikovati neke važnije mjere čijom realizacijom bi se unaprijedio kvalitet života građana. Većina mjera koje su razmatrane u ovom periodu bila su  razrješenja, formiranje komisija, planovi i izvještaji o radu javnih ustanova i preduzeća, protokolarne mjere idr.

Vrijedi spomenuti da je usvojen Program izgradnje infrastrukture za 2021.godinu, kao i najvažniji investicijski projekat, izgradnja prečistača otpadnih voda u Tesliću koji će se finansirati sredstvima Evropske Investicijske banke, doniranim sredstvima Kraljevine Švedske i sredstvima iz Budžeta opštine Teslić.

Krajem juna donesena je Odluka o raspodjeli sredstava po Programu korištenja podsticajnih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje u 2021.godini. Za te svrhe iz Budžeta je izdvojeno 258.000 KM, a visina sredstava su od 4.000 do 5.000 KM po aplikantu. Omladinska banka Teslić je u junu uputila poziv za projekte mladih u ukupnom iznosu od 5.750 KM.

Skupština  je održala u ovom periodu izvještavanja 6. sjednica (1 konstitutivna i  5 redovnih,), što je u skladu sa dinamikom održavanja istih u skladu sa Poslovnikom o radu ( Član 67.- najmanje jedna sjednica u dva mjeseca). Osim prve dvije sjednice, zaključak je da zasjedanje SO traje dugo, da se razmatra veliki broj tačaka dnevnog reda, prosječno 35 tačaka, sa dodatnim  podtačkama, duge su rasprave, a isto tako i Zapisnici sa sjednica su ustvari stenogrami, koji imaju u prosjeku oko 40 do 50 stranica. Zapisnici sa sjednica se ne objavljuju javno, može se izvršiti uvid u Zapisnik na temelju Zahtjeva o slobodi pristupa informacijama.

Centri civilnih inicijativa putem ovog izvještaja upućuju institucijama lokalne vlasti u Tesliću preporuke za unapređenje njihovog rada u narednom periodu:

  • Poslovnikom o radu Skupštine Opštine Teslić izg propisano je Članom 109. da Skupština donosi Program rada za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do kraja tekuće godine. Preporuka bi bila da se Program rada Skupštine za 2022.godinu donese do kraja 2021.godine, a da se prethodno provede procedura razmatranja Nacrta ovog važnog dokumenta za rad Skupštine.
  • Programa rada Skupštine zagodinu je dosta ambiciozan i planirano je razmatranje 97 mjera. Preporuka bi bila da se u Programu jasno odvoje tj. kategorišu planirani akti: koliko Odluka, Planova, Informacija, izvještaja i dr. kako bi se lakše vodila evidencija o realizaciji, te zbog naknadne analize tog akta.
  • Što se tiče dinamike realizacije Inicijative CCI „Istraživanje potreba mladih ljudi u Opštini Teslić“, koju su CCI uputili nakon održanog okruglog stola, nadležno Odjeljenje za društvene djelatnosti je dostavilo detaljan izvještaj o trenutnim aktivnostima za realizaciju Inicijative, sa jasnim aktivnostima i dinamikom, što je za svaku pohvalu poštivanja dogovorenih aktivnosti i saradnje s ciljem poboljšanje kvaliteta života mladih osoba na teritoriji Opštine.
  • Planiranje i donošenje Budžeta zatrebalo bi okončati do kraja tekuće godine i nastaviti praksu usvajanja budžeta na temelju zakona.
  • Trenutno Stručna služba i sekretar Opštine vode zapisnike sa sjednica kao stenograme, zapisnici sadrže previše detalja i pojašnjenja, imaju od 40 do 50 stranica, tako da nisu funkcionalni kod analiza i monitoringa rada SO. Preporuka bi bila da se kreiraju Izvodi iz Zapisnika, jasni i konkretni, te da se isti redovno postavljaju na aplikaciji e-Citizen, a svi podaci u bazama aplikacije redovno ažuriraju. Takođe, preporuka je da materijali za sjednice SO , izvještaji, planovi, programi, itd. budu javno dostupni.

Kompletan monitoring izvještaj pročitajte na ovom linku – Monitoring izvještaj -Opština Teslić FIN