SKUPŠTINA OPŠTINE PALE TREBA DA RAZMATRA MJERE OD SUŠTINSKOG ZNAČAJA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE, ALI I DA POŠTUJE ZAKONE I VLASTITE PROPISE

Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada lokalne vlasti u opštini Pale, u

Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada lokalne vlasti u opštini Pale, u periodu 01.01. – 30.06.2021. Utvrđeno je da je Skupština Opštine Pale konstituisana u roku od 30 dana nakon potvrđenih izbornih rezultata, a sve u skladu sa Poslovnikom SO. Konstitutivna sjednica Skupštine Opštine Pale održana je 05.01.2021. godine. Osam političkih partija voljom građana učestvuje u Skupštini Opštine Pale, neke od njih su povećale, odnosno smanjile broj mandata. Međutim, rad Skupštine Opštine karakterišu politička prepucavanja između odbornika pozicije i opozicije. Dodatno je istaknuto da od 25 članova/ca Skupštine Opštine Pale samo su 3 pripadnice ženskog pola.

Na osnovu polugodišnjeg monitoringa rada lokalne vlasti ustanovljeno je da je načelnik opštine Pale, Boško Jugović, preuzeo mandat bez predstavljenog ekspozea javnosti. Iako ekspoze ne predstavlja zakonsku obavezu, statutarnu ili poslovničku, zbog visokog stepena odgovornosti koja podrazumijeva funkcija Načelnika, isti je potrebno predstaviti javnosti,  kako bi se građani/ke upoznali sa pravcima djelovanja i ciljevima u predstojećem četverogodišnjem mandatu novoizabranog načelnika.

Rezultati monitoringa su pokazali da Program rada Skupštine Opštine Pale nije usvojen u poslovnikom predviđenom roku zbog pomjeranja lokalnih izbora. Naime, Program rada Skupštine za 2021. godinu, koji je, po pravilu, trebao biti usvojen do kraja prošle godine, usvojen je 28.01.2021. g. na Prvoj redovnoj sjednici. Opravdanje predstavlja pomjeranje lokalnih izbora 2020. godine što je pomjerilo dinamiku usvajanja akata. Dodatno, zbog pomjeranja lokalnih izbora Budžet Opštine Pale nije usvojen u za to propisanom roku. Ipak, sam budžetski ciklus započeo je u prošlom sazivu SO i objektivno budžet nije mogao biti ranije usvojen. Na sjednici Skupštine Opštine Pale održanoj 09.12.2020. usvojen je Nacrt budžeta Opštine Pale za 2021. godinu koji je upućen na javnu raspravu, a koja je održana 14.12.2020. godine. Nacrt budžeta Opštine Pale za 2021. godinu bio je dostupan na zvaničnoj internet stranici Opštine Pale.

Plan Budžeta je donijet 28. januara 2021. godine na Prvoj redovnoj sjednici Skupštine Opštine. Budžet iznosi 12.616.000 KM, što je manje 2.374.000 KM u odnosu na prošlogodišnji plan budžeta. Ipak, Skupština Opštine Pale usvojila je 30.07.2021. godine Nacrt rebalansa budžeta opštine za 2021. godinu u iznosu od 14.997.000 KM, što je za 2.831.000 KM više u odnosu na usvojeni Plan budžeta za 2021. godinu. U prošloj, 2020. godini, ostvaren je suficit u budžetu od 126.697 KM.

Polugodišnjim monitoringom je utvrđeno da izbori za savjete mjesnih zajednica u Opštini Pale nisu održani u posmatranom periodu iako izborni zakon predviđa održavanje ovih izbora u roku od tri mjeseca od konstituisanja lokalnih organa vlasti i iako su mandati rukovodstvima MZ istekli u maju ove godine. Naime, zbog preporuke Republičke izborne komisije, tj. opasnosti od pandemije virusa Corona, odloženi su izbori za članove savjeta mjesnih zajednica u opštini Pale za septembar 2021. godine.

Dodatno, u dosadašnjem radu SO nije bilo značajnijih pomaka za unapređenje kvaliteta života građana i građanki ove opštine. Identifikacija mjera razmatranih i usvojenih na sjednicama, a koje mogu biti od koristi za građane lokalne zajednice, te unaprijediti kvalitetu života, od ključnog je značaja. Većina mjera koje su razmatrane na Skupštini Opštine su bile formiranje komisija, izvještaji o radu javnih ustanova i preduzeća, protokolarne mjere i drugo. Ipak, donijeto je nekoliko značajnih odluka i mjera od kojih izdvajamo održavanje tematske sjednice SO 22.02.2021. godine kada su odbornici jednoglasno usvojili tri zaključka kojima se propisuje planska izgradnja na Jahorini, s ciljem zaštite ove olimpijske ljepotice od pretjerane izgradnje ugostiteljskih i objekata za smještaj.

Nastavljena je i slična dinamika rada SO kao u prošlom sazivu, te se monitoringom rada ustanovilo da se isto provodi u skladu sa Poslovnikom o radu i Programom rada. U posmatranom periodu održano je ukupno 4 redovne, 2 tematske, te jedna  konstitutivna sjednica, dakle ukupno 7 sjednica SO.

Centri civilnih inicijativa su uputile institucijama opštine Pale preporuke za unapređenje njihovog rada u narednom periodu: uspostavljanje kontinuiteta i dobre prakse planiranja i usvajanja Programa rada i Budžeta na vrijeme i u skladu sa rokovima uz značajnije uključivanje javnosti i zainteresovanih građana i udruženja, provođenje izbora za rukovodstva paljanskih mjesnih zajednica transparentno i demokratski u skladu sa zakonskim propisima i uz poštivanja predviđenih rokova, usvajanje Omladinske politike (Strategije za mlade), tj. strateški akvir i akt koji se odnosi na mlade osobe starije od 18 godina čime bi se na sistemski način planiralo unapređenje položaja omladinske populacije, izrada strateškog planskog dokumenta za razvoj Jahorine, ali i drugog značajnog turističkog potencijala Opštine Pale te, krajnje, razmatranje potreba lokalnog stanovništva, odnosno mjera koje bi dovele do unapređenja kvalitete života.

Kompletan izvještaj monitoringa rada lokalne vlasti opštine Pale možete pronaći na linku.