SKUPŠTINA OPŠTINE KOZARSKE DUBICE TREBA DA RAZMATRA MJERE OD SUŠTINSKOG ZNAČAJA ZA GRAĐANE, UZ POŠTIVANJE VLASTITIH PROPISA

Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada Skupštine Opštine Kozarska Dubica, u periodu

Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada Skupštine Opštine Kozarska Dubica, u periodu 01.01. – 29.06.2021. Utvrđeno je da Skupština Opštine Kozarska Dubica nije postupila u skladu sa sopstvenim Poslovnikom o radu, koji u članu 6. propisuje da prvu sjednicu novoizabrane Skupštine saziva predsjednik Skupštine iz prethodnog saziva, najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja izvještaja nadležnog organa za sprovođenje izbora.

Skupštinski saziv čini 27 odbornika, a prvobitno mandate su osvojili: SNSD (9), DNS(8), SDS (3), PDP (3), SP (2), SDA (1) i NDP (1). Ipak, nedugo nakon izbora, ovo stanje se promijenilo, krajem decembra 2020. godine, osnovana je nova politička partija Narodna partija Srpske, a već na konstitutivnoj sjednici četiri odbornika koji su mandat dobili ispred političke stranke DNS, su prešli u u novoosnovanu političku partiju NPS[1] i u tom momentu su se odlučili na opoziciono djelovanje, da bi već od marta postali dio vladajuće koalicije.

Na osnovu polugodišnjeg monitoringa rada lokalne vlasti u Kozarskoj Dubici ustanovljeno je da je novoizabrani načelnik Radenko Reljić, preuzeo mandat bez predstavljenog ekspozea javnosti. Iako ekspoze ne predstavlja zakonsku obavezu, statutarnu ili poslovničku, zbog visokog stepena odgovornosti kojeg podrazumijeva funkcija načelnika, isti je potrebno predstaviti javnosti, građanima, kako bi se upoznali sa pravcima djelovanja i ciljevima u predstojećem mandatu novoizabranog načelnika.

Rezultati monitoringa su pokazali da kontinuitet nepoštivanja propisanih obaveza u lokalnim parlamentima širom Bosne i Hercegovine postaje pravilo, a ne izuzetak. Program rada Skupština je usvojila sa značajnim zakašnjenjem 26.04.2021. godine na 1. redovnoj sjednici Skupštine, čime je prekršen Poslovnik o radu SO Kozarska Dubica u članu 125. koji propisuje da se ovaj akt treba usvojiti do kraja tekuće za narednu kalendarsku godinu.

Jedan od takvih dokumenata je i Program rada Skupštine. Prethodno je napisano da je to ključni  dokument za definisanje ciljeva i zadataka, te aktivnosti koje su planirane za realizaciju i efikasan rad lokalnog parlamenta. Poslovnik Skupštine Opštine Kozarska Dubica, u članu 125. propisuje da se Program rada usvaja do kraja tekuće godine, za narednu. Program rada Skupština je usvojila 26.04.2021. godine na 1. redovnoj sjednici Skupštine, čime je prekršen Poslovnik o radu SO Kozarska Dubica u članu 125. Pored previše potrošenog vremena na konstitutisanje lokalnog parlamenta, odbornici nisu na vrijeme usvojili ni Program rada.

Kako bi se uopšte provodila utvrđena politika opštine, te realizovale aktivnosti koje bi u konačnici poboljšale kvalitetu života građana, potrebno je kvalitetno isplanirati i usvojiti možda i najvažniji dokument – budžet.

U ovom procesu, Skupština Opštine Kozarska Dubica, zajedno sa Opštinskom upravom je zabilježila kašnjenje i nije ispoštovala Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske[2].

Kako bi se uopšte mogli održavati finansijski tokovi u Kozarskoj Dubici, Skupština je u krajnjem roku, 31.03.2021. godine, održala prvu vanrednu sjednicu, na kojoj je usvojena Odluka o privremenom finansiranju.

Nacrt budžeta Opštine Kozarska Dubica utvrđen je na 1. redovnoj sjednici i to u njenom nastavku tek 26.04.2021. godine, te je isti upućen na javnu raspravu, kako bi se svi relevantni subjekti i zainteresovani građani uključili te dali svoje prijedloge za eventualno unapređenje ovog dokumenta.

Budžet Opštine Kozarska Dubica za 2021. godinu, usvojen na trećoj redovnoj sjednici Skupštine opštine i iznosi 10.932.000 KM, sa gotovo punih pet mjeseci kašnjenja. Kriza funkcionisanja lokalne vlasti je prisutna kontinuirano.

Dodatno, zabrinjava nebriga za lokalnim stanovništvom, jer su rezultati monitoringa pokazali da nema ključnih pomaka za unapređenje kvalitete života građana. Identifikacija mjera razmatranih i usvojenih na sjednicama, a koje mogu biti od koristi za građane lokalne zajednice, te unaprijediti kvalitetu života, od ključnog je značaja. Ipak, Opštinska uprava i Skupština Opštine Kozarska Dubica  u skladu sa nadležnostima koje imaju i kako je propisano Zakonom o lokalnoj samoupravi Republike Srpske, nisu u prvih šest mjeseci razmatrale mjere koje bi bile od značaja za život građana u Opštini Kozarska Dubica.

Ono što je u skladu sa propisanim, je dinamika zasjedanja. Skupština je u prethodnih šest mjeseci, održala konstitutivnu sjednicu, završila je rad na tri redovne sjednice, započela je 24.06. rad na četvrtoj redovnoj sjednici i rad na nastavku je planiran za juli mjesec 2021. godine. Pored toga SO je održala i dvije vanredne sjednice.  U ovom segmentu je ispoštovan i Poslovnik o radu SO Kozarska Dubica, kojim je propisano u članu 81. da sjednice saziva predsjednik SO po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

Centri civilnih inicijativa putem ovog izvještaja upućuju institucijama lokalne vlasti Kozarske Dubice preporuke za unapređenje njihovog rada u narednom periodu: bavljenje životnim problemima građana u većoj mjeri, nego kontinuiranim kadrovskim promjenama, u zavisnosti koja se politička promjena dešava unutar vladajuće koalicije, poštivanje sopstvenih propisa od strane skupštine kojima je definisamo kada se usvaja Program rada, poštovanje Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske je obaveza, koju su lokalne vlasti u Kozarskoj Dubici prekršili I skladu  s tim se preporučuje razmatranje i usvajanje Budžeta, kao ključnog dokumenta, do 15.12.2021.godine, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu RS. Dodatno, Skupština treba na dnevnim redovima da uvrštava mjere koje bi mogle biti od značaja za unapređenje kvalitete života građana u Kozarskoj Dubici, posebno u segmentu održavanja lokalnih puteva. Skupštini se preporučuje i da kreira dokument Omladinske politike, kao i da poveća budžetska izdvajanja za kulturne događaje i manifestacije.

Kompleta izvještaj možete pročitati na ovom linku – Monitoring izvještaj OPŠTINA KOZARSKA DUBICA.