PRVIH POLA GODINE GV ŠIROKI BRIJEG: PRORAČUN VEĆI ZA 1,4 MILIJUNA KM, MLADI PODUZETNICI BEZ BOLJIH UVJETA

Centri civilnih inicijativa (CCI) su na današnjoj konferenciji za medije u Širokom Brijegu predstavili rezultate monitoringa rada Gradskog

Centri civilnih inicijativa (CCI) su na današnjoj konferenciji za medije u Širokom Brijegu predstavili rezultate monitoringa rada Gradskog vijeća Širokog Brijega za period od  01. 01. do 30. 06. 2021. Utvrđeno je da je Gradsko vijeće Grada Široki Brijeg konstituirano sukladno rokovima. Nakon što je SIP BiH 15. 12. 2020. godine objavilo službene rezultate izbora, Gradsko vijeće Širokog Brijega je sukladno Statutu Grada Širokog Brijega i Poslovniku održalo svoju konstituirajuću sjednicu. Izabrano je rukovodstvo i formirana su radna tijela među kojima su Povjerenstvo za mlade, Povjerenstvo za jednakopravnost spolova i Etička komisija.

U aktualnom sazivu Gradskog vijeća Širokog Brijega zastupljena su dva politička subjekta manje u odnosu na prethodni saziv. Na lokalnim izborima za Gradsko vijeće održanim 2020. godine u Gradsko vijeće Širokog Brijega izabrano je 25 vijećnika. Hrvatska demokratska zajednica BiH osvojila je 16 mandata, HSP dr. Ante Starčević BIH, HSP BiH, 4 mandata, Hrvatska demokratska zajednica 1990, 3 mandata, Hrvatska republikanska stranka (HRS), 1 mandat i Hrvatska demokratska unija, 1 mandat. Natpolovičnu većinu u Gradskom vijeću ima HDZ BiH sa 64% svojih vijećnika/ca. Šesnaest od 25 vijećnika, tj. 64% ima ranije iskustvo u obnašanju ove odgovorne funkcije, a od 25 vijećnika Gradskog vijeća Širokog Brijega samo je 6 žena ili  24 %.

Na osnovu polugodišnjeg monitoringa rada gradske vlasti u Gradu Široki Brijeg ustanovljeno je da je novoizabrani gradonačelnik Širokog Brijega, Miro Kraljević, preuzeo mandat bez predstavljenog ekspozea javnosti. Iako ekspoze ne predstavlja zakonsku obavezu, statutarnu ili poslovničku, zbog visokog stupnja odgovornosti funkcije gradonačelnika, isti je potrebno predstaviti javnosti kako bi se upoznala sa pravcima djelovanja i ciljevima u predstojećem mandatu novoizabranog gradonačelnika bez obzira koji mandat po redu obnaša. Podsjećamo da se gradonačelnik se na ovoj poziciji nalazi već 16 godina, odnosno ovo je njegov peti mandat u kontinuitetu.

Kada je u pitanju usvajanje godišnjeg Programa rada Gradskog vijeća, Program rada Gradskog vijeća Široki Brijeg za 2021. godinu usvojen je na 2. sjednici koja je održana 20 dana nakon konstituirajuće sjednice. Poslovnikom Grada Širokog Brijega nije definisan rok za usvajanje godišnjeg Programa rada, tako da se u ovom slučaju nije moglo ispratiti poštivanje roka za njegovo usvajanje.

Razvojni dio programa nije obuhvatio problematiku mladih. Iako Program rada sadrži neke mjere koje ukazuju na razvojnu politiku, jako je malo mjera koje se bave problematikom mladih. Izdvaja se samo natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2021./22 godini. U realizaciji aktivnosti za prvih šest mjeseci mandata zabilježeno je da su u travnju upućeni javni pozivi za financiranje projekata iz oblasti kulture i športa.

Za razliku od proračuna 2020. godine, u 2021. godini zabilježen je njegov porast. Proračun koji je usvojen veći je u odnosu na 2020. godinu za 1 409 400 KM. Najviše je uvećana stavka prijevoz učenika jer od 9. mjeseca Grad Široki Brijeg preuzima djelomično plaćanje troškova prijevoza učenika, a drugi dio će se izmirivati iz županijskog proračuna. Također, dio sredstava je povećan na poziciji elementarne nepogode u odnosu na prošlu godinu iz kojih će se isplatiti potpora za posljedice koronavirusa. Neke stavke su ostale iste kao i ranije, npr. plaće i obveze drugim potrošačkim jedinicama, a te stavke se mogu mijenjati jedino odlukom vijeća, iako i dalje na stavke vezane za plaće i naknade odlazi značajan iznos od oko cca 35%.

Dinamika rada Gradskog vijeća Širokog Brijega je na zadovoljavajućoj razini. Sjednice su održavane u prosjeku jednom mjesečno, što je sukladno članku 51. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Široki Brijeg. U promatranom razdoblju Gradsko vijeće Širokog Brijega je zasjedalo cca 10 sati. Sjednice su održavane u kontinuitetu, bez prekida tijekom zasjedanja. Na održanim sjednicama u proteklom periodu razmatrano je 58, od čega je usvojeno 57 mjera.

Ako se usporedi rad aktualnog Gradskog vijeća sa radom u prvih šest mjeseci prethodnog mandata, dinamika i broj održanih sjednica u prvih šest mjeseci 2017. godine su manji kao i  duljina njihovog trajanja. Međutim, ako se uzme u obzir ukupna dinamika rada nakon konstituiranja Gradskog vijeća pa do kraja 6. mjeseca 2017. godine, prethodni saziv je održao prve tri sjednice još u 2016. godini na kojima je čak usvojio i neke ključne dokumente kao što je Proračun Grada Širokog Brijega za 2017. godinu. Međutim, činjenica je da su izbori 2016. godine održani mjesec dana ranije. Prethodni saziv Gradskog vijeća je  u  prvih šest mjeseci 2017. godine razmatrao 4 mjera manje od aktualnog saziva.

CCI su uputili institucijama gradske vlasti Grada Široki Brijeg preporuke za unapređenje njihovog rada u narednom periodu. Neophodno je izvršiti izmjene i dopune poslovnika o radu kojim će se definirati rok usvajanja godišnjeg Programa rada; uvrstiti u Program rada za 2022. godinu što više mjera kojima će pravno regulirati osiguravanje boljih uvjeta za mlade poduzetnike; usvojiti Proračun Grada Širokog Brijega u zakonskom roku (Proračun se usvaja do 31. 12. tekuće godine za narednu godinu); sukladno zakonu krenuti s planiranjem proračuna za 2022. godinu kako bi isti bio usvojen u regularnoj proceduri uz prethodno održanu sveobuhvatnu javnu raspravu po mjesnim zajednicama kako to prakticira većina drugih općina i gradova.

Pin It