Premijer i ministri Vlade KS odgovorili na 200 pitanja građana (part 3)

Prošle sedmice je premijer Vlade KS Edin Forto, uživo odgovarao na pitanja građana i građanki Kantona Sarajevo povodom

Prošle sedmice je premijer Vlade KS Edin Forto, uživo odgovarao na pitanja građana i građanki Kantona Sarajevo povodom 100 dana rada Vlade Kantona Sarajevo. Pristiglo nam je preko 230 pitanja za premijera Vlade Kantona Sarajeva, te je na sva neodgovorena pitanja premijer Vlade KS zajedno sa ministricama i ministrima pisanim putem odgovorio.

Nakon premijera Vlade KS, u utorak 04. maja će ministar zdravstva u Vladi KS, Haris Vranić,  na Forumu odgovornosti odgovarati uživo na pitanja građana i građanki. Svoja pitanja, građani i građanke mogu postaviti i ranije putem inboksa Facebook stranice Lookalno.ba ili maila lookalno.ba@gmail.com, te u toku trajanja događaja na linku za prenos uživo u komentarima na Facebook stranici ili YouTube kanalu Lookalno.ba.

Dok čekamo novi Forum odgovornosti, u nastavku Vam donosimo odgovor Admira Katice, ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na pitanja građana:

Da li će se iko sjetiti da je apsurdno da se npr. u CIPS ispostavi traži da se donese Vjenčani list koji se mora iz CIPS sistema dobiti u Općini Ilidža. Ima li neki drugi razlog osim gomilanja radnih mjesta u administraciji ? Možete li to makar privremeno obustaviti iz epidemioloških razloga?

Postupak izdavanja izvoda iz matične knjige vjenčanih tj. vjenčanog lista regulisan je Zakonom o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 37/12 i 80/14)  i Uputstvom o načinu vođenja matičnih knjiga (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15). Postupak sklapanja braka propisan je Porodičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 35/05, 41/05 i 31/14).”

Porodičnim zakonom u članu 7. propisano je:

2. Uvjeti za postojanje braka

Član 7.

(1) Brak sklapaju saglasnom izjavom žena i muškarac pred matičarom.

(2) Matičar je državni službenik.

(3) Bračni partneri mogu nakon sklopljenog braka pred matičarom sklopiti brak i pred vjerskim službenikom.

Članovima 17. do 29. Porodičnog zakona propisan je postupak sklapanja braka te je u članu 28. propisano:

Član 28.

(1) Brak je sklopljen kada budući bračni partneri izjave svoj pristanak.

(2) Nakon pristanka matičar objavljuje da je brak sklopljen.

(3) Matičar upisuje u matičnu knjigu vjenčanih sklopljeni brak i izjave o prezimenu uzete u skladu sa stavom 3. član 20. ovog Zakona.

(4) Nakon što se bračni partneri, svjedoci i matičar potpišu u matičnu knjigu vjenčanih, matičar bračnim partnerima odmah izdaje izvod iz matične knjige vjenčanih.

Iz navedenog zakona vidljivo je da se upis u matičnu knjigu vjenčanih vrši od strane matičara, koji u postupku sklapanja braka utvrđuje činjenično stanje i po zaključenju upisa u matičnu knjigu vjenčanih izdaje vjenčani list strankama te se stara da se podaci iz vjenčanog lista (činjenica sklapanja braka i eventualno činjenica promjene prezimena) upišu u matične knjige bračnih partnera.

Vođenje matičnih knjiga (knjiga rođenih, knjiga državljana, knjiga vjenčanih i knjiga umrlih) je prema odredbama Zakona o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine – član 7. nadležnost jedinice lokalne  samouprave (grad i općina) koje opet tu nadležnost izvršavaju putem nadležne službe za upravu općine i grada određene za obavljanje tih poslova.

Matične knjige vode se i elektronski u jedinstvenom centralnom registru – matičnom registru Federacije Bosne i Hercegovine i taj registar nije u okviru tzv. “CIPS-a” nego je nadležnost Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Matičar na osnovu podataka upisanih u matične knjige izdaje uvjerenja i potvrde iz službene evidencije koju vodi. U postupku izdavanja uvjerenja i potvrda propisani su obrasci na kojima se isti izdaju i jedini ovlašteni organ za nabavku tih obrazaca je matični ured. Prema važećem Zakonu o upravnom postupku, postupak izdavanja izvoda i uvjerenja je u nadležnosti organa koji je vodi eviedencije – što je u ovom slučaju matični ured.

Sa druge strane postupak u tzv. CIPS-u, tj nadležnom organu za poslove određivanja, promjene i poništavanja JMB, prijave, odjave prebivališta i boravišta, izdavanje ličnih karti, vozačkih dozvola i putnih isprava, a što su u Federaciji Bosne i Hercegovine Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona a ne “CIPS” kao što je navedeno u pitanju, provodi se uz primjenu potpuno drugog seta propisa i u evidencijama koje održava agencija IDDEEA (Agencija za identifikacione dokumenta, evidecniju i razmjenu podataka).

U postupcima pred kantonalnim ministarstvima jedan od dokaza za izmjene podataka ili vršenje upisa podatka u centralnu evidenciju građana jeste i uvjerenje matičara o podacima iz matičnih knjiga koji se nakon unosa ponovno provjeravaju a nakon provjere, potvrde o provjerama se potpisuju elektronskim potpisima.

Navedeni sistem je postavljen kao sistem kontrole jednog organa nad radom drugog organa, sa jasno određenim nadležnostima i obavezama i isti je na snazi u različitim formama zadnjih cca. 50 godina te se pokazao kao vrlo uspješan.

Nakon što je objašnjeno fukcionisanje sistema i obrazložen razlog zašto matičar izdaje uvjerenje iz matičnih knjiga a “CIPS” tj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona ne može raditi bez tog uvjerenja iz razloga povećanog stepena sigurnosti, kao i iz razloga što je to zakonom predviđeno izvršavanje nadležnosti svakog od organa, mislim da smo dokazali da navedeno postupanje organa nije apsurdno i da isto nije predviđeno radi “gomilanja radnih mjesta”.

Matični uredi ne izdaju “Vjenčane listove” tj. Izvode iz matičnih knjiga vjenčanih iz “CIPS” sistema nego iz potpuno odvojenog sistema u nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koji se zove Jedinstveni centralni registar  – matični registar.

Teoretski i praktično bi bilo moguće elektronski povlačiti izvode iz Jedinstvenog centralnog registra  – matičnog registra od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona za provođenje postupka promjene ličnih podataka u službenim evidencijama.

Međutim, implementacijom navedenog postupka, bila bi ukinuta jedna sigurnosna stepenica u postupku izdavanja ličnih dokumenata koja se do sada pokazalo jako značajnom, a postupak promjene ličnih podataka građana se kod 99% populacije dešava vrlo rijetko. Za potrebe provođenja postupka bilo bi potrebno izvršiti promjenu više zakona i provedbenih pravilnika nivoa vlasti Federacija Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine iz oblasti matičnih knjiga kao i Zakon o upravnom postupku ali i izdavanju lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti, evidencije prebivališta i boravišta, kao i izvršiti određene tehničke preinake u sistemima u upotrebi.

 

Na web stranici lookalno.ba čitajte i ostale odgovore resornih ministarstava Vlade Kantona Sarajevo na pitanja građana.

Be continued….

 

Centri civilnih inicijativa (CCI) organizuju Forume odgovornosti sa premijerom, ministricama i ministrima Vlade Kantona Sarajevo povodom 100 dana rada Vlade Kantona Sarajevo. Organizovanjem Foruma odgovornosti nastoji se omogućiti dvosmjerna komunikacija između građana i predstavnika i predstavnica u vlasti koja je od izuzetne važnosti u demokratskom društvu. Forumi odgovornosti, nakon prvog održanog foruma sa Premijerom Vlade KS 21.4.2021., biće organizovani svakog utorka u maju, počevši od 4.5.2021.

 

Pin It