POLUGODIŠNJI MONITORING RADA OV KONJIC: DINAMIKA RADA ZADOVOLJAVAJUĆA, POTREBNO POŠTIVATI ZAKONSKE ROKOVE

Centri civilnih inicijativa (CCI) su na današnjoj konferenciji za medije u Konjicu predstavili rezultate monitoringa rada Općinskog vijeća

Centri civilnih inicijativa (CCI) su na današnjoj konferenciji za medije u Konjicu predstavili rezultate monitoringa rada Općinskog vijeća Općine Konjic za period od  01. 01. do 30. 06. 2021. Utvrđeno je da je Općinsko vijeće konstituisano u skladu sa rokovima. Nakon što je Centralna izborna komisija BiH 15.12.2020. godine objavila službene rezultate izbora, Općinsko vijeće Konjic je u skladu sa Statutom Općinskog vijeća Konjic održalo svoju konstituirajuću sjednicu.

Na lokalnim izborima u Općinsko vijeće Konjic izabrano je 27 vijećnika, SDA je osvojila 16 mandata, SDP 4 mandata, SBB BIH 4 mandata, Platforma za progres 1 mandat i Stranka za BIH (SBIH) 2 mandata. U aktualnom sazivu Općinskog vijeća Konjic zastupljen je jedan politički subjekt manje nego u prethodnom sazivu. Natpolovičnu većinu u Općinskom vijeću ima SDA sa 59% svojih vijećnika/ca. Deset od 27 vijećnika/ca, tj. 37% ima ranije iskustvo u obnašanju ove odgovorne funkcije, a od 27 vijećnika/ca Općinskog vijeća Konjic, 5 je žena ili 18,5 %.

Na samom početku mandata, izabrani načelnik, Osman Ćatić, propustio je priliku da  svoje viđenje provođenja politike i zadatih ciljeva u naredne četiri godine prezentuje lokalnom parlamentu i cjelokupnoj javnosti. Iako ekspoze ne predstavlja zakonsku, statutarnu ili poslovničku obvezu, zbog visokog stepena odgovornosti kojeg podrazumijeva funkcija načelnika, isti potrebno predstaviti građanima i građankama.

Međutim, analazirajući urađeno u izvještajnom razdoblju, postoje ozbiljne naznake da je rad aktualnog načelnika usmjeren na unapređenje kvalitete života mladih, pogotovo mladih porodica. U prilog tome idu, potpisani: Pravilnik o dodjeli novčane pomoći za novorođeno dijete na području Općine Konjic i Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova  biomedicinski potpomognute oplodnje.

Načelnik i Općinsko vijeće Konjic usvojili su i inicijativu CCI-ja da u Program rada za 2021. godinu uvrste Strategiju za turizam kao jedan o važnih strateških i planskih dokumenata za razvoj Općine Konjic, a po mišljenju učesnika okruglog stola koji je organiziran u aprilu ove godine.

Program rada Općinskog vijeća Konjic usvojen je polovinom godine na koju se odnosi. To je u velikom dijelu i posljedica pandemije s obzirom na to da je Općina Konjic duže vrijeme u prošloj godini bila jedno od većih žarista pandemije. Program rada nije dovoljno pregledan budući da nije razdvojen na normativne i tematsko-analitičke mjere. Također, nema utvrđenih rokova za realizaciju što otežava njegovo praćenje.  Programom rada planirano je 58 mjera od čega se 17 mjera odnosi na izvještaje o radu  javnih ustanova i institucija. Općinsko vijeće Konjic je u prvih šest mjeseci realiziralo 16 programskih mjera. Sve mjere su realizirane prije usvajanja Programa rada tj. uvrštene su u Program rada Općine Konjic za 2021. godinu bez obzira na vrijeme njihovog usvajanja.

Za razliku od Programa rada, Budžet je usvojen dva mjeseca ranije, ali ipak sa kašnjenjem, odnosno nije usvojen u tekućoj za narednu godinu. Međutim, treba uzeti u obzir činjenicu da su izbori u odnosu na prethodni mandat održani mjesec dana kasnije, a rezultati potvrđeni tek 15.12.2020.godine. Nacrt Budžeta Općine Konjic usvojen je na 2. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 26.2.2021.godine. Nakon usvajanja nacrta organizirana je javna rasprava u svim mjesnim zajednicama na kojima je prisustvovao načelnik općine sa općinskim službama. Nakon provedene javne rasprave, načelnik je utvrdio prijedlog Budžeta za 2021. godinu i dostavio Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Općinsko  vijeće ga je razmatralo i usvojilo na svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj 31.3. 2021. godine.

Za razliku od Budžeta 2020. godine, Budžet u 2021. godini usvojen je u manjem iznosu. Uzimajući u obzir novonastalu situaciju prouzrokovanu pandemijom i posljedice koje je ista prouzročila na ekonomska kretanja,  a samim time i na prihode budžeta, isti je  usvojen u iznosu od 17 826 467 KM i u odnosu na 2020. godinu manji je za 2 367 383 KM.

Budžetom za 2021. godinu planirana su sredstva za mlade i sredstva kojima je pokazana socijalna osjetljivost. JU Centar za socijalni rad Konjic u vrijeme kreiranja budžeta podnio je zahtjev za planiranje stavke u iznosu od 31 500 KM  za osiguranje jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja za djecu čija se oba roditelja nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje. Obzirom da je ta stavka planirana Zakonom o zaštiti porodica s djecom, udovoljeno je ovom zahtjevu. Važno je istaknuti kako je i za izradu Strategije za mlade planiran iznos od 9 500 KM.

Dinamika rada Općinskog vijeća Konjic na zadovoljavajućoj je razini. Od 1.1. do 30.6.2021. godine Općinsko vijeće Konjic održalo je šest sjednica. Međutim, 30.12.2020. godine održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća a nakon nje isti dan i 1. vanredna sjednica, tako da je Općinsko vijeće Konjic od objave zvaničnih rezultata održalo ukupno 8 sjednica od kojih je 1 konstituirajuća, jedna vanredna i 6 redovnih sjednica. U posmatranom razdoblju Općinsko vijeće Konjic je zasjedalo ukupno 14 sati i 26 minuta što u prosjeku predstavlja 2 sata i 24 minute po održanoj sjednici.

CCI su uputili Općinskom vijeću Konjic preporuke za unapređenje njihovog rada u narednom periodu:

  • Budući da Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Konjic nije definisam rok za usvajanje godišnjeg programa rada, preporučeno je Općinskom vijeću da izvrši izmjene i dopune Poslovnika o radu kojim će definisati rok za usvajanje ovog vrlo važnog dokumenta.
  • Zbog toga što je Program rada Općinskog vijeća Konjic usvojen polovinom tekuće godine na koju se odnosi i ne sadržava rokove za realizaciju planiranih mjera, neophodno je da Općinsko vijeće Konjic na vrijeme krene u pripreme Programa rada za 2022. godinu u kojem će planirati i rokove za realizaciju planiranih mjera, te isti usvojiti do isteka 2021.godine.
  • Bez obzira na kasno održavanje lokalnih izbora 2020. godine, preporučeno je Općinskom vijeću Konjic da u skladu sa Zakonom o budžetima krene s planiranjem budžeta za 2022. godinu kako bi isti bio usvojen u zakonskom roku.