Predstavnici mladih uključeni u Radnu grupu za kreiranje omladinske politike opštine Ugljevik „Podržat ćemo inicijativu za otvaranje omladinskog centra za mlade u Ugljeviku, a već smo analizirali potencijalne lokacije. Također, predstavnici mladih bit će u Radnoj grupi za kreiranje nove omladinske politike opštine Ugljevik“ – zaključeno je na jučer održanom okruglom stolu kojem su prisustvovali […]