Omladinske politike u Livnu

U Livnu ne postoji omladinska politika, odnosno Straregija za mlade iako je postojala inicijativa za izradu strategije.

U Livnu ne postoji omladinska politika, odnosno Straregija za mlade iako je postojala inicijativa za izradu strategije.

Pin It