Objektivni i subjektivni pokazatelji kvaliteta života

Koncept kvaliteta života je sve ono što život čini vrijednim življenja, a u kvantitativnom smislu, to je procjena

Koncept kvaliteta života je sve ono što život čini vrijednim življenja, a u kvantitativnom smislu, to je procjena trajanja preostalog života lišenog oštećenja, nesposobnosti ili invalidnosti.
Zdravlje je samo jedan od činilaca kvaliteta života,jer postoje i drugi činioci, koji nisu predmet proučavanja medicine kao što su obrazovanje, kultura, religija, materijalno stanje, koji značajno utiču na kvalitet života pojedinca.
Prisustvo bolesti je svakako ograničavajući faktor u ostvarenju potreba pojedinca u datim okolnostima svakodnevnog života, pa samim tim i kvaliteta života.
Život sa svojim kvantitativnim i kvalitativnim osobinama je sastavni dio pojavnog svijeta, pa u tom smislu razumijevanje koncepta kvaliteta života zahtijeva poznavanje suštine života i interakcije kako sa društvenim tako i sa fizičkim okruženjem.
Kvalitet života kao objektivni i subjektivni doživljaj i osjećaj pojedinca podrazumijeva postojanje sljedećih odrednica i stanja:
Objektivni društveni pokazatelji
– Očekivano trajanje života
– Stopa kriminala
– Stopa nezaposlenosti
– Društveni bruto proizvod Sreća
– Stopa siromaštva
– Pohađanje škole
– Broj radnih sati u nedjelji
– Stopa perinatalne smrtnosti
– Stopa samoubistava
Subjektivni društveni pokazatelji:
– Osećaj pripadanja zajednici
– Materijalna imovina
– Osećaj sigurnosti
– Sreća
– Zadovoljstvo životom u cjelini
– Odnosi sa porodicom
– Zadovoljstvo poslom
– Seksualni život
– Sagledavanje sprovođenja pravde
– Klasna identifikacija
– Hobi i članstvo u klubu
Pin It