Koliko lokalne samouprave u BiH koriste usluge volontera?

U istraživanju Resursnog centra pod nazivom “Transparentnost i prakse lokalnih vlasti pri dodjeli javnih prostora, finansiranju i drugim

U istraživanju Resursnog centra pod nazivom “Transparentnost i prakse lokalnih vlasti pri dodjeli javnih prostora, finansiranju i drugim oblicima saradnje sa OCD” dio je posvećen i tome koliko lokalne zajednice u BiH koriste usluge volontera.

Volontiranje u Bosni i Hercegovini regulisano je Zakonom o volontiranju FBiH i Zakonom o volontiranju Republike Srpske. Tim su zakonima jasno definisane prava i obaveze volontera, ali i organizatora volontiranja. U FBiH se volontiranjem smatra dobrovoljno ulaganje ličnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se bez naknade pružaju usluge ili aktivnosti za opše dobro u Federaciji BiH. U RS-u se volontiranje definiše kao aktivnost od opšteg interesa za Republiku Srpsku kojom se doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva.

Za potrebe ovog istraživanja pitali smo gradske uprave širom BiH „koliko su tokom 2019. godine i na kojim pozicijama imali volontera, angažovanih u skladu sa važećim Zakonom o volontiranju.

Rezultati su pokazali kako je tek 31% opštinskih/gradskih uprava u BiH učestvovalo u angažovanju volontera na godišnjem nivou, u skladu sa važećim entitetskim zakonima o volonterima. Uglavnom su volonteri (u skladu sa zakonima o volonterizmu) angažovani za potrebe određenih projekata opštinskih javnih ustanova, za potrebe realizacije kulturnih manifestacija, pomoći osoba sa posebnim potrebama, ekoloških akcija, isl. (Bosansko Grahovo, Šamac, Čajniče, Čitluk, Donji Vakuf, Gračanica, Ljubuški, Prijedor, Trebinje, Travnik idr).

Sa druge strane skoro jedna četvrtina ispitanika izbjegla je dati bilo kakvav odgovor / pojašnjenje na ovo pitanje, dok su ostali rekli kako to ne praktikuju.

Istovremeno među onima koji su istakli kako nisu angažovali pojedince po zakonu o volontiranju skoro polovina njih je istakla kako jeste angažovala pojedince na stručno osposobljavanje i kao pripravnike, u skladu sa važećim zakonima o radu, a pri tome podrazumjevajući kako su angažovali volontere (primjer su odgovori iz Banja Luke, Busovače,Gornjeg Vakufa – Uskoplja, Hadžića, Novog Travnika, Sarajevo Centar, Tuzla, Vitez, Vogošća, Zenica i drugi).

Ipak, ovdje moramo podvući da prava osoba na stručnom usavršavanju (pripravnika) nisu ista kao prava osoba koja se angažuju po zakonima o volonterizmu, osim što se u oba slučaja kaže da su te osobe angažovane bez zasnivanja radnog odnosa.

Opširnije o ovoj, ali i drugim temama, na OVOM linku.

Pin It