Koju dokumentaciju podnosi politička stranka za prijavu učešća na izborima?

1. Popunjenu prijavu za učešće na izborima i potpisanu od strane predsjednika političke stranke 2. Izvod iz upisa

1. Popunjenu prijavu za učešće na izborima i potpisanu od strane predsjednika političke stranke
2. Izvod iz upisa u sudski registar ne stariji od 60 dana i ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar
3. Dokaz o uplati novčanog iznosa takse za ovjeru
4. Odgovarajući broj potpisa podrške i
5. Finansijski izvještaj koji obuhvata period od 3 mjeseca prije podnošenja prijave, odnosno, od 01.03.2020. godine do 31.05.2020. godine.