Zavidovići

Broj stanovnika: 35988

Površina opštine: 590 km2

Aktuelni budžet: 12.284.515, 85 KM
Aktuelni načelnik: Hašim Mujanović

Broj viječnika:

Izbori

Nema vijesti za ovu opštinu.

Forumi kandidata

Nema vijesti za ovu opštinu.