Ugljevik

Broj stanovnika: 16.538

Površina opštine: 164 km2

Aktuelni budžet: 15685000 KM
Aktuelni načelnik: Vasilije Perić

Broj viječnika: 23

Izbori

Nema vijesti za ovu opštinu.

Forumi kandidata

Nema vijesti za ovu opštinu.