Široki Brijeg

Broj stanovnika: 29809

Površina opštine: 388 km2

Aktuelni budžet: 13 288 500,00 KM
Aktuelni načelnik: Miro Kraljević

Broj viječnika:

Izbori

Nema vijesti za ovu opštinu.

Forumi kandidata

Nema vijesti za ovu opštinu.