Pale

Broj stanovnika: 22282

Površina opštine: 492.8 km2

Aktuelni budžet: 14.990.000 KM
Aktuelni načelnik: Boško Jugović

Broj viječnika: 25

Izbori

Nema vijesti za ovu opštinu.

Forumi kandidata

Nema vijesti za ovu opštinu.