Konjic

Broj stanovnika: 25.148

Površina opštine: 1.169 km2

Aktuelni budžet: 22.000.000 KM
Aktuelni načelnik: Osman Ćatić

Broj viječnika: 44

Izbori

Nema vijesti za ovu opštinu.

Forumi kandidata

Nema vijesti za ovu opštinu.