Kalesija

Broj stanovnika: 36748

Površina opštine: 201 km2

Aktuelni budžet: 11.497.984,00
Aktuelni načelnik: Sead Džafić

Broj viječnika: 27

Izbori

Nema vijesti za ovu opštinu.

Forumi kandidata

Nema vijesti za ovu opštinu.