Hadžići

Broj stanovnika: 24.979

Površina opštine: 273.3 km2

Aktuelni budžet: 14.240.000 KM
Aktuelni načelnik: Hamdo Ejubović

Broj viječnika:

Izbori

Nema vijesti za ovu opštinu.

Forumi kandidata

Nema vijesti za ovu opštinu.