Gradiška

Broj stanovnika: 51.727

Površina opštine: 762 km2

Aktuelni budžet: 31.852.000
Aktuelni načelnik: Zoran Adžić

Broj viječnika: 31

Izbori

Nema vijesti za ovu opštinu.

Forumi kandidata

Nema vijesti za ovu opštinu.