Gornji Vakuf

Broj stanovnika: 19500

Površina opštine: 402 km2

Aktuelni budžet: 6.400.000 KM
Aktuelni načelnik: Sead Čauševć

Broj viječnika:

Izbori

Nema vijesti za ovu opštinu.

Forumi kandidata

Nema vijesti za ovu opštinu.