Goražde

Broj stanovnika: 32000

Površina opštine: 248.8 km2

Aktuelni budžet: 9.714.270 KM
Aktuelni načelnik: Muhamed Ramović

Broj viječnika:

Izbori

Nema vijesti za ovu opštinu.

Forumi kandidata

Nema vijesti za ovu opštinu.