Indeks digitalnog kvaliteta života: BiH na začelju

Pandemija koronavirusa pokazala je da je u Bosni i Hercegovini puno stvari moguće odraditi digitalnim putem i da

Pandemija koronavirusa pokazala je da je u Bosni i Hercegovini puno stvari moguće odraditi digitalnim putem i da nisu baš za sve potrebni različiti papiri i pečati. Ali iako su građani odjednom dobili priliku upoznati blagodati digitalnog života, to ne znači i da je BiH visokodigitalizovana zemlja.

Prema indeksu digitalnog kvaliteta života (DQL) koji svake godine priprema kompanija Surfshark, u 2020. BiH se našla na 74. mjestu od 85 zemalja.

Prilikom izračunavanja indeksa, u Surfsharku u obzir uzimaju dostupnost i kvalitet mobilnog i širokopojasnog interneta, sajber sigurnost, dostupnost državnih usluga putem interneta, ali i sama infrastruktura. Koriste se podacima iz različitih izvora – od UN-a do Međunarodne telekomunikacijske unije.

Tako je najbolje ocjene BiH dobila za stabilnost mobilnog interneta 37. mjesto, dok se u kvalitetu interneta nalazi na 46. mjestu ukupno.

S druge strane, gotovo su poražavajući podaci vezani za digitalizaciju države. Tako je po ponudi usluga koje je moguće obaviti na internetu BiH na pretposljednjem 84. mjestu, a ne možemo se baš ni pohvaliti pripremljenošću za uvođenje umjetne inteligencije (76 mjesto).

Jako loš rezultat BiH ima i na polju sajber sigurnosti u kojem zauzima 82. mjesto.

Uprkos tome, upravo je BiH (u društvu sa Srbijom, Bugarskom, Hrvatskom i Albanijom) izdvojena kao zemlja koja je iznenadila svojom kvalitetom interneta, uprkos lošoj infrastrukturi, i to upravo zbog brzog mobilnog interneta.

Treba istaknuti kako je u Evropi čak sedam od 10 najbolje rangiranih zemalja (Danska i Švedska predvode listu).

Za razliku od prethodnih godina, ove se godine u DQL indeks uračunavao i uticaj pandemije koronavirusa na kvalitet i sigurnost interneta. Naime, u sklopu borbe protiv pandemije brojne su države podsticale svoje građane da rade od kuće, obrazovanje se preselilo u digitalnu sferu, a u nedostatku drugih zabavnih sadržaja ljudi su se okrenuli videoigrama i streaming servisima.

To se odrazilo i na kvalitet i sigurnost interneta pa su tako građani u čak 49 od 85 zemalja tokom prvog mjeseca pandemije osjetili pad brzine mobilnog interneta, a u 44 i pad brzine širokopojasnog interneta. Posljedično, ističu u Surfsharku, to je uticalo na kvalitet digitalnih života građana.

Pin It