GRAĐANI/KE I LOKALNA UPRAVA: SAMO ZAJEDNIČKIM RADOM MOŽEMO UNAPRIJEDITI TURIZAM U OPĆINI KONJIC

Centri civilnih inicijativa (CCI) su organizovali u Konjicu okrugli sto na temu „Povoljno ekološko okruženje kao poticaj razvoja

Centri civilnih inicijativa (CCI) su organizovali u Konjicu okrugli sto na temu „Povoljno ekološko okruženje kao poticaj razvoja turizma i zapošljavanja u Općini Konjic“ s posebnim osvrtom na turizam kao važnu komponentu razvoja Općine Konjic.

Učešće na okruglom stolu su uzeli predstavnici/e Općine Konjic iz Službe za prostorno uređenje, građenje i obnovu i Službe za privredu; predstavnici/e mjesnih zajednica Čelebići i Bijela, predstavnici/e JKP „Standard“ Konjic i Agencije za ekonomski razvoj „Prvi korak“ te predstavnici/e lokalnih turističkih udruženja TU „Neretva rafting Raft Kor“ i Visit Konjic.

S obzirom na obilje prirodnih potencijala i bogatog kulturno-historijskog naslijeđa, turizam je jedna od bitnih komponenti razvoja Općine Konjic koja se nametnula kao atraktivna turistička destinacija u BiH, međutim, učesnici/e okruglog stola su istaknuli da je neophodno mnogo ozbiljnije pristupiti ovoj oblasti i staviti sve potencijale Općine Konjic na raspolaganje kako bi oni bili maksimalno iskorišteni te povećati svijest građana/ki o značaju očuvanja okoliša kao jednog od ključnih resursa za ekonomski razvoj Općine Konjic.

Predstavnici turističkih agencija su na okruglom stolu iznijeli neke od ključnih izazova sa kojima se svakodnevno susreću, te su pored pandemije korona virusa koja je značajano uticala na njihov rad, u prvi plan stavili potrebu za rješavanjem ilegalnog rada u turizmu.

Općinu Konjic zajedno sa svim turističkim agencijama i ugostiteljima može izraditi jednu kvalitetnu strategiju razvoja turizma kojom će se dobiti jedan novi vid turizma u BiH i učiniti nas jednom od najpoželjnijih turističkih destinacija u ovom dijelu Balkana. Jedan od najvećih problema sa kojim smo se susretali prethodnih godina je nelojalna konkurencija i radna snaga i nadamo se da ćemo pronaći nova rješenja i stvoriti nove prespektive za razvoj turizma u Općini Konjic. – istaknuo je Sanjin Bubalo iz Visit Konjica.

Zamolio bih Općinu Konjic da zaštiti sve nas koji smo registrovani i koji želimo da radimo u oblasti turizma. Također, potrebno je raditi i na zaštiti okoliša i proširiti i sačuvati biljni i životinjski svijet jer u suprotnom turizam se neće dalje razvijati. – dodao je Sanel Korić iz TU „Neretva rafting Raft Kor“.

Predstavnici/e Općine Konjic su istaknuli da će zajedno sa turističkim vodičima raditi na rješavanju postojećih problema i stvarati što bolje uslove za njihov rad i za privlačenje turista.

Svi smo zajednički zaključili da je turizam jedan od pravaca razvoja Općine Konjic u budućnosti. Općinska administracija ima stav da se radi o grani koja ima prioritet i na kojoj se treba raditi.– izjavio je Esad Omerović, pomoćnik načelnika u Službi za prostorno uređenje, građenje i obnovu.

Učesnici/e okruglog stola su izrazili zadovoljstvo susretom različitih aktera koji djeluju o oblasti turizma, te su istaknuli da samo zajedničkim radom i kroz direktnu komunikaciju koja uključuje sve njih mogu dobiti kvalitetna rješenja sa postojeće probleme i tako unaprijediti turizam u Općini Konjic.

U skladu sa diskusijom, izneseni argumenti i doneseni zaključci poslužit će kao osnov za kreiranje građanske inicijative koja će u narednom periodu biti upućena nadležnim općinskim organima.

Pin It