Forum kandidata u Širokom Brijegu od 17 sati UŽIVO na Lookalno.ba

Građani su kao najvažnije oblasti kojima bi Grad Široki Brijeg trebalo da dâ prioritet u narednom periodu naveli:

Građani su kao najvažnije oblasti kojima bi Grad Široki Brijeg trebalo da dâ prioritet u narednom periodu naveli: obrazovanje, poticanje gospodarskog razvoja i zdravstvenu zaštita.

Sada je vrijeme da kandidati da se kandidati kroz direktnu komunikaciju sa građanima izjasne o prioritetima za naredni mandatni period.

Prisutni građani će imati mogućnost da direktno postave pitanje kandidatima. Takođe, kandidatima će biti upućena i dodatna pitanja koja su građani kandidovali na Uličnom štandu održanom u Širokom Brijegu.

Ali, pitanje možete postaviti i vi.

Svoje pitanje možete dostaviti i na mejl adresu: lookalno.ba@gmail.com.

Svi prijedlozi i postavljena pitanja biće grupisani po oblastima.

Prenos uživo će biti dostupan na sajtu www.lookalno.ba, kao i na Facebook stranici Lookalno.ba od 17 časova.