Fenomen kamenih kugla u Zavidovićima

Zavidovići su smješteni između Doboja i Zenice, na rijekama Bosni, Krivaji i Gostoviću. Istorijski nalazi upućuju da je

Zavidovići su smješteni između Doboja i Zenice, na rijekama Bosni, Krivaji i Gostoviću.

Istorijski nalazi upućuju da je zavidovićki kraj bio neka vrsta granica između ilirskih plemena Desidijata južno prema Vranduku i Mezeja koji su živjeli sjeverno prema rijeci Savi.

Ono što nam nude istorijske spoznaje jeste da su dolinom Bosne prolazili Grci i Rimljani ka plodnim nizinama Panonije. Brojni nalazi na susjednim područjima nepobitno potvrđuju da su stari Iliri nastanjivali ovu teritoriju, ali istorija ne nudi konkretne odgovore šta se zbilo sa njima dolaskom Slovena.

Zanimljivo, na području Zavidovića do danas je pronađeno oko 50 kamenih kugli koje se nalaze na 11 različitih lokacija.

Fenomen kamenih kugli je rijedak u svijetu. Osim Kostarike i Meksika mnoge su pronađene i u Bosni i Hercegovini. Najveća koncentracija, sa više od 20 kugli, pronađena je u selu Grab, udaljenom dva kilometra od Zavidovića.

Kamena kugla pronađena u mjestu Podubravlje, nedaleko od Zavidovića, najveća je takva kugla u BiH i Evropi, možda čak i u svijetu.
Istraživač, arheolog i profesor dr. Semir Osmanagić kaže da je fenomen kamenih kugli svjetski fenomen i istraživao ih je u Kostariki, na zapadu Meksika, Uskršnjem otoku i na još nekoliko mjesta širom svijeta, piše N1.

“Ukupno 20 lokacija u BiH sadrži kamene kugle što govori da je neko od različitih materijala radio, pravio i oblikovao te kamene kugle. Riječ je o fenomenu koji je radila inteligentna ruka, a ova novopronađena kamena kugla kod Zavidovića prevazilazi svojim dimenzijama i masom sve do sada pronađene kugle. Ima oko 30 tona”.

On dodaje da sve ovo govori da su u središtu Balkana postojale razvijene civilizacije u dalekoj prošlosti koje su oblikovale ovakve kugle.

“Koja je njihova svrha teško je reći. Ono što znamo kroz jednu novu nauku koja se zove biometrija jeste da su tri najmoćnija geometrijska oblika piramida, konusni oblik i sferični oblik. I to je razlog zašto širom svijeta imamo piramide, tumuluse i kamene kugle”, kaže Osmanagić.

Fenomen kamenih kugla u Zavidovićima je fotografisao naš Zoran Adžaip.

Pin It