Do kada je krajnji rok za podnošenje prijava za učešće na Lokalnim izborima?

U skladu s Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2020. godine, krajnji rok za

U skladu s Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2020. godine, krajnji rok za podnošenje prijave političkih stranaka, nezavisnih kandidata, udruženja građana i grupa od 40 građana je 03.07.2020. godine do 16 časova.
Pin It