CIK: Povećan broj birača iz inostranstva i mogućih zloupotreba, vrši se sedam kontrola 

Centralna izborna komisija BiH saopštila je da je analizom dostavljenih prijava za glasanje van BiH putem pošte uočen

Centralna izborna komisija BiH saopštila je da je analizom dostavljenih prijava za glasanje van BiH putem pošte uočen određeni broj prijava za koje Komisija ima indicije o zloupotrebi u korištenju ovoga prava.
“Dio naših saznanja uz priložene dokaze smo već dostavili Tužilaštvu BiH, a po završetku aktivnosti registracije birača koji glasaju van BiH ili donošenja odluke o odbijanju prijava CIK će izvršiti analize uočenih zloupotreba, te ih takođe dostaviti policijskim agencijama i nadležnim tužilaštvima na postupanje”, napominju u Komisiji.
U saopštenju se navodi da je i dalje u toku izuzetno zahtjevna i obimna aktivnost obrade prijava birača za glasanje van BiH, kao i da je za lokalne izbore 2020. godine dostavljen mnogo veći broj tih prijava u odnosu na prethodne izborne cikluse.
Iz CIK-a dodaju da s ciljem sprečavanja zloupotreba ta komisija vrši i vršiće više kontrola e-prijava za glasanje birača van BiH.
U Komisiji pojašnjavaju da prvu kontrolu vrše službenici koji pregledaju sve pristigle prijave, te potom unose podatke u aplikaciju uz nadzor kontrolora.
Druga vrsta je kontrola posebne komisije koju je formirao CIK, dok treću kontrolu vrše članovi Komisije metodom slučajnog uzorka.
Četvrtu kontrolu rade sama lica koja su se prijavila za glasanje van BiH putem aplikacije na veb stranici CIK-a, te koja mogu prema instrukcijama Komisije dostaviti CIK-u informaciju o uočenom pokušaju zloupotrebe, uz dostavljanje relevantnih dokaza.
Petu kontrolu vrše izborne komisije osnovnih izbornih jedinica – gradske, opštinske i Izborna komisija Brčko distrikta, koje su dužne da dostave CIK-u informacije o biračima koji su upisani za glasanje na redovnim biračkim mjestima, a neko ih je prijavio za glasanje van BiH.
Šesta kontrola biće vršena u žalbenom postupku provjerom navoda iz eventualnih žalbi birača, dok će se sedma provjera vršiti u Glavnom centru za brojanje gdje će se provjeravati pošiljke sa glasačkim materijalom dostavljene putem pošte, dostavljene u ime birača za koje u međuvremenu utvrdi da je zloupotrebljeno njihovo biračko pravo na bilo koji način, ističe se u saopštenju.
Iz Komisije podsjećaju na činjenicu da Apelaciono odjeljenje Suda BiH vrši sudski nadzor u žalbenom postupku na sve odluke Centralne izborne komisije BiH.
Pin It