Budžet jedinice lokalne samouprave

Prema važećim zakonima koji se odnose na lokalnu samoupravu, jedinice lokalne uprave pripremaju godišnji budžet za svaku fiskalnu

Prema važećim zakonima koji se odnose na lokalnu samoupravu, jedinice lokalne uprave pripremaju godišnji budžet za svaku fiskalnu godinu.

Budžeti se pripremaju i usvajaju u skladu sa važećim zakonima, i to Zakonom o budžetima u FBiH i Zakonom o budžetskom sistemu u RS.

Budžet predstavlja, najjednostavnije rečeno, detaljnu listu predviđenih prihoda i predloženih rashoda za svaku funkciju uprave za jednu fiskalnu godinu.

U idealnom slučaju, budžet predstavlja sveobuhvatnu raspodjelu ograničenih resursa između potencijalnih korisnika. Budžet služi kao osnova za finansijsko izvještavanje načelnika i skupštine/vijeća, Ministarstva finansija, opštinskih/gradskih odjela, i budžetskih institucija i građana.

Pored ispunjavanja zakonskih uslova, budžet je važan i kao izjava o politici raspodjele ograničenih sredstava između opštinskih sektora za pružanje usluga

Pin It