Premijer i ministri Vlade KS odgovorili na 200 pitanja građana (part 9)

Prošle sedmice je premijer Vlade KS Edin Forto, uživo odgovarao na pitanja građana i građanki Kantona Sarajevo povodom

Prošle sedmice je premijer Vlade KS Edin Forto, uživo odgovarao na pitanja građana i građanki Kantona Sarajevo povodom 100 dana rada Vlade Kantona Sarajevo. Pristiglo nam je preko 230 pitanja za premijera Vlade Kantona Sarajeva, te je na sva neodgovorena pitanja premijer Vlade KS zajedno sa ministricama i ministrima pisanim putem odgovorio.

Nakon premijera Vlade KS, u utorak 04. maja će ministar zdravstva u Vladi KS, Haris Vranić,  na Forumu odgovornosti odgovarati uživo na pitanja građana i građanki. Svoja pitanja, građani i građanke mogu postaviti i ranije putem inboksa Facebook stranice Lookalno.ba ili maila lookalno.ba@gmail.com, te u toku trajanja događaja na linku za prenos uživo u komentarima na Facebook stranici ili YouTube kanalu Lookalno.ba.

Dok čekamo novi Forum odgovornosti, u nastavku Vam donosimo odgovor Naide Hota – Muminović, ministrice odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo na pitanja građana:

Postoji li mogućnost organizacije školskog autobusa za djecu koja žive u jednoj općini, a pohađaju nastavu u nekoj drugoj?

Prevoz učenika osnovne škole vezan je za školska područja, koja su definirana po općinama. Nažalost, nemamo mogućnost organizacije prevoza učenika iz jedne općine u drugu.

Da li  je Plan i Program nastave u vanrednim okolnostima prilagođen online nastavi ili je Program ostao isti, a način izvođenja nastave se promijenio?

Ministarstvo je na početku školske godine pristupilo redukciji sadržaja iz Nastavnog plana i programa.

Možete li definisati šta je online nastava i da li se mora odvijati u realnom vremenu?

U skladu sa Metodologijom za realizaciju online nastave jasno je definirano da se online nastava mora odvijati u realnom vremenu prema rasporedu časova. Online nastava podrazumijeva način izvođenja nastave na određenoj platformi i to kroz postavljanje sadržaja ili što je najprikladnije kroz video pozive.

Da li će ove godine biti održana eksterna matura za IX razrede osnovnih škola?

Vlada će u najskorije vrijeme donijeti odluku o eksternoj maturi za učenike IX razreda. Idemo u smjeru da se eksterna matura neće održati ove godine.

Hoće li u septembru biti otvorena škola na Šipu?

Intenzivno radimo na otvaranju škole na Šipu. Ministarstvo je pokrenulo administrativne radnje za osnivanje škole na Šipu, osiguralo kreditni zahtjev za završetak radova i opremanje škole. Građevinski radovi su još uvijek u toku, ali se nadamo da će sve biti završeno prije početka nove školske godine.

Kada će Vlada Kantona Sarajevo ukinuti moratorij na zapošljavanja nastavnog osoblja (učitelja, nastavnika i profesora) budući da su djeca izložena nehumanim uvjetima tokom obrazovnog procesa jer se dešava da tokom godine promijene više od 2 različita učitelja, nastavnika i sl. Zbog ovoga trpe i učenici i nastavnici, jer se jednom prvačiću, kada za pola godine promijeni 2-3 učiteljice, jako teško prilagoditi nastavnom procesu?

Problem stalnih promjena nastavnika ima svoj korijen u Pravilniku o zapošljavanju u predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, kao i u Kolektivnom ugovoru za djelatnost osnovnog obrazovanja, gdje je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme bez konkursa ograničeno na trajanje od 60 dana. Kada nastavnik ode na bolovanje ili iz drugog razloga prekine radni odnos, škola raspisuje javni poziv za popunu radnog mjesta, te za vrijeme trajanja javnog poziva mora angažirati zamjenu za nastavnika, ali ne duže od 60 dana što nije dovoljno za provođenje javnog poziva po postojećem Pravilniku. Ministarstvo je donijelo nacrt novog pravilnika za koji očekujemo da će na efikasniji i ekonomičniji način omogućiti realizaciju konkursa i popunu upražnjenih radnih mjesta, te će u pregovorima sa sindikatom nastojati promijeniti ograničenje od 60 dana po Kolektivnom ugovoru za djelatnost osnovnog obrazovanja.

Stručni timovi koji su radili na kurikulumima sa kojim se toliko hvale nisu plaćeni. Zašto?

Ministrica od dana stupanja na snagu presude Ustavnog suda FBiH o neustavosti Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacije Kantona Sarajevo nije davala naloge za plaćanje. Očekujemo da će se ovaj zastoj uskoro riješiti.

 

Na web stranici lookalno.ba čitajte i odgovore ostalih resornih ministarstava Vlade Kantona Sarajevo na pitanja građana.

Be continued….

Centri civilnih inicijativa (CCI) organizuju Forume odgovornosti sa premijerom, ministricama i ministrima Vlade Kantona Sarajevo povodom 100 dana rada Vlade Kantona Sarajevo. Organizovanjem Foruma odgovornosti nastoji se omogućiti dvosmjerna komunikacija između građana i predstavnika i predstavnica u vlasti koja je od izuzetne važnosti u demokratskom društvu. Forumi odgovornosti, nakon prvog održanog foruma sa Premijerom Vlade KS 21.4.2021., biće organizovani svakog utorka u maju, počevši od 4.5.2021.

 

Pin It