Nalaze iz izvještaja o polugodišnjem monitoringu rada Općinskog vijeća Kalesije možete pronaći na linku ispod: Nalazi iz Izvještaja o monitoringu rada Općinskog vijeća Kalesija Kompletan izvještaj možete pogledati na linku.


Nalaze iz izvješća o polugodišnjem monitoringu rada Gradskog vijeća Grada Livna možete pronaći na linku ispod: Nalazi iz izvješća o monitoringu rada Gradskog vijeća Grada Livna Kompletno izvješće možete pogledati na linku.


Centri civilnih inicijativa (CCI) su u okviru projekta „Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitet života građana“ vršili monitoring rada institucija lokalnih samouprava u 15 gradova/općina širom Bosne i Hercegovine, te u saradnji sa predstavnicima lokalne samouprave sprovodili aktivnosti na podizanju svijesti o aktualnim problemima i kao proizvod toga kreirali inicijative kao moguća rješenja tih problema. […]


Centri civilnih inicijativa (CCI) su na današnjoj konferenciji za medije, u Livnu, predstavili rezultate monitoringa rada Gradskog vijeća Grada Livna za period od  01. 01. do 30. 06. 2021. Utvrđeno je da su problemi oko imenovanja rukovodstva Gradskog vijeća Grada Livna koji su se u najvećoj mjeri odnosili na imenovanje predsjednika i dopredsjednika Gradskog vijeća […]


Nalaze iz izvještaja o polugodišnjem monitoringu rada Skupštine Opštine Foča možete pronaći na linku ispod: Nalazi iz izvještaja o monitoringu rada Skupštine Opštine Foča Kompletan izvještaj možete pogledati na linku.


Nalaze iz izvještaja o polugodišnjem monitoringu rada Gradskog vijeća Goražda možete pronaći na linku ispod: Nalazi iz izvještaja o monitoringu rada gradskog vijeća Goražda Kompletan izvještaj možete pogledati na linku.


Nalaze iz izvještaja o polugodišnjem monitoringu rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf možete pronaći na linku ispod: Nalazi iz izvještaja o monitoringu rada općinskog vijeća Gornji Vakuf Kompletan izvještaj možete pogledati na linku.


Nalaze iz izvještaja o polugodišnjem monitoringu rada Skupštine Grada Gradiška možete pronaći na linku ispod: Nalazi iz izvještaja o monitoringu rada Skupštine Grada Gradiška Kompletan izvještaj možete pogledati na linku.


Nalaze iz izvještaja o polugodišnjem monitoringu rada Općinskog vijeća Hadžića možete pronaći na linku ispod: Nalazi iz izvještaja o monitoringu rada Općinskog vijeća Hadžića