Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada Općinskog vijeća Velike Kladuše, u periodu 01.01. – 30.06.2021. Općinsko vijeće Velike Kladuše je zakazalo konstituirajuću sjednicu na vrijeme 14.01.2021. godine, dan prije isteka roka od 30 dana, od dana objavljivanja izvještaja nadležnog organa za sprovođenje izbora. Ipak, sjednica je prekinuta, jer Vijeće […]


Centri civilnih inicijativa (CCI) su na današnjoj konferenciji za medije, u Zavidovićima, predstavili rezultate monitoringa rada Općinskog vijeća Općine Zavidovići za period od  01. 01. do 30. 06. 2021. Utvrđeno je da je Općinsko vijeće konstituisano u skladu sa rokovima i propisima. Nakon što je Centralna izborna komisija BiH 15.12.2020. godine objavila službene rezultate izbora, […]


Centri civilnih inicijativa (CCI) su na današnjoj konferenciji za medije u Hadžićima predstavili rezultate monitoringa rada Općinskog vijeća Općine Hadžići za period od  01. 01. do 30. 06. 2021. Utvrđeno je da je Općinsko vijeće konstituisano u skladu sa rokovima i propisima. Nakon što je Centralna izborna komisija BiH 15.12.2020. godine objavila službene rezultate izbora, […]


Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada Skupštine Opštine Teslić, u periodu 01.01. – 30.06.2021. Ustanovljeno je da je Skupština opštine Teslić konstituisana 15.01.2021.g., što je u skladu sa rokovima koje propisuje Poslovnik o radu Skupštine ( Član. 6 .- Službeni glasnik opštine Teslić  broj 4/17), najkasnije u roku od […]


Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada Skupštine Opštine Kozarska Dubica, u periodu 01.01. – 29.06.2021. Utvrđeno je da Skupština Opštine Kozarska Dubica nije postupila u skladu sa sopstvenim Poslovnikom o radu, koji u članu 6. propisuje da prvu sjednicu novoizabrane Skupštine saziva predsjednik Skupštine iz prethodnog saziva, najkasnije u […]


Centri civilnih inicijativa (CCI) su na današnjoj konferenciji za medije u Konjicu predstavili rezultate monitoringa rada Općinskog vijeća Općine Konjic za period od  01. 01. do 30. 06. 2021. Utvrđeno je da je Općinsko vijeće konstituisano u skladu sa rokovima. Nakon što je Centralna izborna komisija BiH 15.12.2020. godine objavila službene rezultate izbora, Općinsko vijeće […]


Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada Skupštine Grada Gradiška, u periodu 01.01. – 29.06.2021. Utvrđeno je da je Skupštine Grada Gradiška konstituisana u skladu sa propisanom dinamikom i Poslovnikom Skupštine grada Gradiška, te da voljom građana u Skupštini participira 7 političkih subjekata i jedan predstavnik nacionalnih manjina, kao i […]


Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada Općinskog vijeća Općine Kalesija, u periodu 01.01. – 30.06.2021. godine. Općinsko Vijeće je konstituisano u skladu sa rokovima koje propisuje Poslovnik Općinskog vijeća, u roku od 30 dana nakon potvrđenih izbornih rezultata. Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija su na Konstituirajućoj sjednici položili svečanu izjavu […]


Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada Općinskog vijeća Gornjeg Vakufa-Uskoplja, u periodu 01.01. – 30.06.2021. Općinsko  vijeće je konstituisano 09.03.2021.g., što nije u skladu sa rokovima koje propisuje Poslovnik o radu Općinskog  vijeća, u roku od 30 dana nakon potvrđenih izbornih rezultata od strane Centralne izborne komisije BiH. U […]


Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada Skupštine Opštine Foča, u periodu 01.01. – 30.06.2021. Utvrđeno je da je Konstituirajuća sjednica Skupštine Opštine Foča održana 13.01.2021. godine, u skladu sa propisanom dinamikom i Poslovnikom Skupštine Opštine Foča. Sastav Skupštine Opštine Foča je raznolik te je čini 25 odbornika, odnosno 9 […]