Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada Gradskog vijeća Grada Goražda, u periodu 01.01. – 29.06.2021. Utvrđeno je da je Gradsko Vijeće Grada Goražda konstituisano u roku koji propisuje Poslovnik Gradskog vijeća, da se u roku od 30 dana nakon potvrđenih izbornih rezultata konstituiše Vijeće, te da čak 10 političkih […]


Da li je potrebno veće učešće mladih u rasprave o unapređenju infrastrukture u općini Kalesija? Da li Kalesija konačno može dobiti biciklističku stazu i parking za bicikle? Da li se može unaprijediti bezbjednost pješaka u saobraćaju i sigurnost građana/ki općenito? Da li Kalesija može dobiti gradski park i više zelenih površina u gradu?   Ovo […]


“Želio bih se zahvaliti Centrima civilnih inicijativa što su nas okupili ovdje i pokrenuli dijalog o pospješivanju zapošljavanja u Velikoj Kladuši i nadamo se da ćemo zajedno sa Općinom uspjeti da dođemo do zajedničkog rješenja na dobrobit svih građana“, istakao je Boris Horvat predsjednig Udruge poduzetnika Velika Kladuša na okruglom stolu kojem su još prisustvovali […]


Članovi Vijeća deset Mjesnih zajednica Grada Livna će se tijekom lipnja i početkom srpnja sresti sa svojim sugrađanima i  izravno odgovarati na njihova pitanja, te predstaviti do sada urađeno u svojim Mjesnim zajednicama. Predstavnici mjesnih zajednica će kroz niz događaja pod nazivom Forum odgovornosti sa Vijećima MZ odgovarati na pitanja posredstvom platformi Lookalno.ba (Facebook i […]


Živana Sabljić je prva povratnica u Drvar, koja je bila aktivna u NVO sektoru, ali više nije, što je ne spriječava da dalje djeluje jer, kako kaže, kao Titov pionir navikla je da reaguje na svaku vrstu nepravde i svaki put kada osjeti potrebu. Prisjećajući se problema sa uvozom otpada u Drvar gospođa Sabljić podsjeća […]


Cilj projekta “Vocal-Local” kojeg realizuju Centri civilnih inicijativa (CCI) u sklopu kojeg je kreirano ovo istraživanje je promovisati ulogu mjesnih zajednica i učešća građana u procesima odlučivanja na lokalnom nivou kroz izbore za savjete/vijeća mjesnih zajednica, te pokrenuti vraćanje mjesnih zajednica u ruke građana kroz depolitizaciju njihove uloge i jačanje građanskog aktivizma i organizovanja na […]


Cilj „Analize uloge i načina funkcionisanja mjesnih zajednica u Republici Srpskoj i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, sa aspekta zakonodavstva“ jeste da obezbijedi pregled informacija o ulozi i značaju mjesnih zajednica, sa fokusom na prava i benefite koje građani – posebno mladi i žene, mogu ostvarivati preko mjesnih zajednica, te informacije o legislativnom ustrojstvu mjesnih […]


Mjesna zajednica predstavlja važan ako ne i najvažni segment funkcionisanja lokalne samouprave. Ali, nedovoljno dobar imidž, netransparentnost rada, „kasno“ informisanje, politički uticaj, odsustvo demokratskog i neposrednog izbora u minimalno jedan organ mjesne zajednice od strane građana (u nekim jedinicama lokalne samouprave) predstavlja samo dio izazova s kojima se suočava mjesna samouprava u Federaciji BiH. Mladi […]


Interesuje te koja prava imaš kao mlada osoba?  Koje su to obaveze vlasti prema mladima?  Želiš da saznaš kako se mladi ljudi u Bosni i Hercegovini mogu organizovati?   Ukoliko je tvoj odgovor DA onda je ovo prilika za tebe – Upoznaj svoja prava! Vijeće mladih Federacije BiH, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće/Savjet mladih Brčko […]


Da li su bogati turistički potencijal i turistička ponuda opštine Pale prilagođeni mladima na teritoriji opštine Pale, da li bi stanovnici opštine Pale trebali imati više pogodnosti za korištenje turističke ponude njihove opštine, samo su neka od pitanja postavljena na današnjem okuglom stolu u opštini Pale u realizaciji Centara civilnih inicijativa. Predstavnici građana, studenata, hotelijera, […]