Članovi savjeta deset mjesnih zajednica u opštini Foča će se tokom maju sresti sa svojim sugrađanima i  direktno odgovarati na njihova pitanja, te predstaviti urađeno tokom mandata. Predstavnici mjesnih zajednica će kroz niz događaja pod nazivom Forum odgovornosti sa savjetima MZ odgovarati na pitanja putem platformi Lookalno.ba (Facebook i Youtube) Forumi se realizuju u organizaciji […]


“Spremni smo zajedno sa Centrima civilinih inicijativa kao i mladima koji su danas bili prisutni kreirati jednu radnu grupu koja bi radila na izradi Strategije za mlade, odnosno omladinske politike. Da li ćemo se vezati za Strategiju razvoj Općine koja je donesena za period od 2021. do 2027. godine ili na neki kraći period ostaje […]


Nakon premijera Vlade KS, te održanih foruma na teme: zdravstvo i borba protiv pandemije Covid-19 u KS; privreda, finansije i zapošljavanje; te obrazovanje i mladi, ovog utorka otvaramo temu “Javni prijevoz u KS”, a na pitanja građana i građanki će odgovarati  ministar saobraćaja, Adnan Šteta, uživo 25. maja sa početkom u 17:00 h, putem Lookalno.ba […]


“Trenutno se za kulturne sadržaje u Opštini Kozarska Dubica izdvaja otprilike 0,1 odsto iz ukupnog budžeta. To je zaista malen iznos i nemoguće je organizovati nešto više i bolje, ali i zadovoljiti sve kulturne potrebe koje imaju građani svih dobi u našem gradu“, istakao je Dragan Kovačević ispred udruženja ARTIST na okruglom stolu kojem su […]


Održan je Forum odgovornosti sa ministricama Vlade Kantona Sarajevo na temu „Obrazovanje i mladi“ u organizaciji Centara civilnih inicijativa (CCI). Melika Husić – Mehmedović, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo te Naida Hota – Muminović, ministrica odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo uživo su odgovarale na pitanja građanki i građana pristigla putem inboksa […]


Nakon premijera Vlade KS, ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS kao i ministara zdravstva, finansija i privrede KS, na pitanja građana i građanki ovog utorka odgovaraju ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih KS, Melika Husić – Mehmedović i ministrica odgoja i obrazovanja KS, Naida Hota – Muminović. Ministrice Vlade KS će […]


Mladim preduzetnicima u Širokom Brijegu nedostaju prostorni, tehnički, savjetodavni i finansijski oblici pomoći koji su im potrebni da bi ostvarili uspješan preduzetnički poduhvat. Onima koji su započeli svoj biznis, nedostaje podrška u jačanju njihove kompanije i doprinos stabilnosti biznisa, a onima koji ga tek žele pokrenuti, nedostaju informacije, edukacija i novac. Centri civilnih inicijativa (CCI) […]


Održan je Forum odgovornosti sa ministricom i ministrima Vlade Kantona Sarajevo na temu „Privreda, finansije i zapošljavanje“ u organizaciji Centara civilnih inicijativa (CCI). Ivana Prvulović – ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Davor Čičić – ministar finansija Kantona Sarajevo te Adnan Delić – ministar privrede Kantona Sarajevo uživo su odgovarali […]


„Teslić će u narednom periodu izraditi novu strategiju za mlade, a u partnerstvu sa mladima osigurat će veći aktivizam mladih i probuditi želju kod mladih da budu poduzetnici.“ zaključeno je na okruglom stolu održanom u petak, 07. maja u Tesliću. Okrugli sto organizovali su Centri civilnih inicijativa u partnerstvu sa Omladinskim klubom Teslić. Pored zajedničkog […]


Nakon premijera Vlade KS i ministra zdravstva u Vladi KS, na pitanja građana i građanki ovog utorka odgovaraju ministar privrede KS, Adnan Delić, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Ivana Prvulović i ministar finansija KS, Davor Čičić. Predstavnici/ce Vlade KS će odgovarati na pitanja uživo 11. maja sa početkom u 17:00 […]