Koliki je uticaj divljih deponija i obaloutvrda na rijeku Drinu i kvalitet života i zdravlja građana u Goraždu te  koje su sve posljedice koje će trajno donijeti nelegalno izgrađeni zid kao i postojanje divljih deponija na život građana Goražda neka su od pitanja postavljena na današnjem okuglom stolu u realizaciji Centara civilnih inicijativa. Predstavnici građana, […]


U organizaciji Centara civilnih inicijativa (CCI), održan je forum odgovornosti sa ministrom saobraćaja Kantona Sarajevo, Adnanom Štetom, na temu „Javni prijevoz u Kantonu Sarajevo“. Adnan Šteta je odgovarao na pitanja građanki i građana koja su prethodnih dana za njega pristizala putem organizovanih uličnih akcija, društvenih mreža, maila, ali i u toku prijenosa uživo foruma odgovornosti […]


Da li će neko od vas da se potrudi da zaposli po jednog člana porodice u kojima je 7 i više članova tj. porodica koje imaju pet i više maloljetne djece, u kojima ne radi nijedan roditelj? Odgovor:  Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj dana 20.05.2021. godine na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, […]


„Općina Zavidovići zajedno sa partnerima i mladima pokrenut će i podržati sve inicijative koje doprinose kulturnom sadržaju u ovoj općini.“ zaključeno je na okruglom stolu održanom u utorak, 25. maja u Centru za kulturu Zavidovići.   Okrugli sto organizovali su Centri civilnih inicijativa, dok su prisutnipredstavnici općine i općinskog vijeća Zavidovići, omladinskih organizacija u Zavidovićima, […]


Kako će izgledati oporavak privrednog sektora nakon smirenja situacije sa pandemijom? Trenutno stanje privrede u KS te strategija oporavka od pandemije. Konkretni koraci i dugoročni planovi. Mjere socijalnog distanciranja uvedene kao odgovor na Covid – 19 pandemiju rezultirale su globalnom ekonomskom krizom u 2020. godini. Navedena dešavanja imala su snažan utjecaj i na razvoj ekonomskog […]


Radi li se na bezuslovnom prelazu na sljedeću studijsku godinu usljed neadekvatne organizacije sadašnje studijske “online” studijske godine, pomjeranja rokova ispita iz epidemioloških razloga i mnoštvo drugih neplaniranih poteškoća? Ne. Mislim da je to jedna od najlošijih odluka koje su donesene tokom pandemije. Na koji način će se vršiti provjera diploma sa visokoškolskih ustanova i […]


  Da li ste zadovoljni ekononskom situacijom u BIH? Ako jeste, šta vas je naročito iznenadilo, ako niste, koje su to glavne stvari na kojima treba poraditi? Teško bilo tko može biti zadovoljan ekonomskom situacijom u BiH, tako i ja nisam zadovoljan. Kao netko koji je čitavu svoju radnu karijeru proveo u realnom, privatnom sektoru […]